อุดมคติตำรวจ 9 ข้อมีอะไรบ้าง

อุดมคติตำรวจ 9 ข้อมีอะไรบ้าง

ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับใช้สังคม ประชาชน และประเทศชาติทำให้การดำรงอาชีพนี้นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้ว อาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

กองร้อยน้ำหวาน คือใคร ทำหน้าที่อะไร สมัครสอบอย่างไร

กองร้อยน้ำหวาน คือใคร ทำหน้าที่อะไร สมัครสอบอย่างไร

อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และใครๆ ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นแต่ตำรวจผู้ชายกันในสังคม ทำให้หลายๆ คนอาจไม่ทราบกันว่าความจริงแล้วมีหน่วยตำรวจหญิงที่มีชื่อเรียกว่า “กองร้อยน้ำหวาน” ด้วยเช่นกัน

อาชีพตำรวจ คืออะไร แนะแนวลักษณะงาน พร้อมคุณสมบัติที่ต้องมี!

อาชีพตำรวจ คืออะไร แนะแนวลักษณะงาน พร้อมคุณสมบัติที่ต้องมี!

อาชีพตํารวจ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจตราในหน่วยข้าราชการ มีหน้าที่ตรวจสอบ จับกุม เป็นกองกำลังปราบปราม รวมทั้งเป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานร่องรอยเหตุพื้นที่ก่ออาชญากรรมแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงให้กับประชาชน

Top