คอร์สติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง

ภาพรวมคอร์ส

การติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในราคาพิเศษ เพียง 2,790 บาท ของGovEntPolice เป็นการติวเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การติวสอบตำรวจจำเป็นแค่ไหน? ทำไมต้องติวข้อสอบตำรวจ? การติวสอบนายสิบตำรวจนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบ อีกทั้งครูอาจารย์ที่สอนจะนำเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ รวมทั้งนำข้อสอบเก่าๆ มาทดลองให้ทำ หรือทดลองสอบก่อน ทำให้ผู้เข้าติวสอบคุ้นเคยกับโจทย์ และเนื้อหาที่เรียนมามากขึ้น ส่งผลให้คะแนนการสอบดีขึ้นกว่าเดิม

ตำรวจสายตรวจคนเข้าเมืองภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นการติวเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสตม. เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาทั้งในและออกนอกประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะอาศัยอยู่ในประเทศไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีการสอบแข่งขัน

ทำไมต้องติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง?

เพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งงานให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ ไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมถึงป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง

2,290 บาท
Top