แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม

แจกแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม พร้อมเฉลย ฟรี อัปเดตล่าสุด

แจกแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม! สำหรับน้องๆ ที่อยากติวสอบตำรวจ เตรียมสอบตำรวจปราบปราม ทั้งสอบตำรวจปราบปรามชายและสอบตำรวจหญิงสายตำรวจปราบปรามไม่ควรพลาด เพราะบทความนี้ GovEntrance จะมาแจกตัวอย่างข้อสอบสายปราบปราม พร้อมเฉลยโดยละเอียด แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม และเทคนิคการเตรียมตัวติวสอบตำรวจปราบปรามให้ติดตั้งแต่ครั้งแรก

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ยากไหม

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม ในส่วนที่เป็นข้อสอบทั่วไป ทั้งคณิตศาสตร์ ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ไม่ได้ยากมากกว่าข้อสอบตํารวจสายอื่นๆ อีกทั้งยังไม่ต้องผ่านเกณฑ์คะแนน 60% ในแต่ละพาร์ทเหมือนข้อสอบตำรวจสายอื่นๆ อีกด้วย

อาจจะฟังดูง่าย แต่จริงๆ แล้วการสอบตำรวจปราบปรามก็มีผู้สมัครเยอะ แม้จะเปิดรับสมัครจำนวนมากทุกรอบ แต่ก็มีผู้ที่สอบไม่ผ่านทุกรอบเช่นกัน ทำให้แม้ไม่มีเกณฑ์ว่าจะต้องผ่าน 60% ถ้าคะแนนรวมไม่ดีก็มีสิทธิ์สอบไม่ผ่าน
นอกจากนี้แนวข้อสอบนายสิบตํารวจสายปราบปราม ยังต้องสอบกฎหมายเฉพาะที่ไม่เหมือนกับสายอื่นๆ โดยแนวข้อสอบตำรวจสายปราบปรามชายจะต้องสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งครอบคลุมอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งถือว่าค่อนข้างกว้าง

ส่วนแนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม จะต้องสอบทั้งกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.ฎ.46”

ทำให้ข้อสอบปราบปรามในพาร์ทกฎหมายค่อนข้างกว้างทีเดียว ซึ่งข้อสอบกฎหมายต่างๆนี้เอง เป็นส่วนของข้อสอบสายงานป้องกันปราบปรามที่ยากกว่าตำรวจสายอื่นๆ

ข้อสอบตำรวจปราบปราม เกณฑ์ชี้วัดเป็นยังไง เท่าไหร่จะถือว่าผ่าน

แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน – เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่
  • ความสามารถทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
  • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
  • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม
   • กลุ่มที่ 1 ว่ายน้ำ – วิ่ง
   • กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
    ซึ่งในส่วนนี้ ถ้าสอบไม่ผ่านกลุ่มที่ 1 จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบกลุ่มที่ 2 เลย
  • การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
  • สอบสัมภาษณ์
  • การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ

การสอบตํารวจปราบปรามจะเริ่มสอบจากสอบข้อเขียนก่อน หลังจากสอบข้อเขียนแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา แล้วตัดตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งคนผ่านรอบนี้จะมีจำนวนมากกว่าตำแหน่งที่รับจริงๆ ดังนั้นคนที่สอบผ่านต้องไปแข่งกันทำคะแนนในขั้นตอนการทำสอบสมรรถภาพและการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะประกาศรายชื่อ ซึ่งรายชื่อจะมี 2 บัญชี เป็นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง ที่ผ่านเกณฑ์การรับแต่คะแนนต่ำกว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือก หากมีผู้สละสิทธิ์ ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองจะได้บรรจุแทน

ถ้ามีรายชื่ออยู่ในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นตํารวจเลย เพราะน้องๆ จะได้บรรจุเป็นนักเรียนตำรวจ และจะต้องฝึกอบรมเป็นเวลา 12 เดือน แล้วถึงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นตำรวจปราบปรามนั่นเอง

คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบตำรวจปราบปราม

การรู้แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปรามทำให้ได้เปรียบมากในการเตรียมตัวสอบ แต่ถ้าวางแผนไม่ดี อ่านไม่ทัน ก็ทำให้มีโอกาสสอบไม่ติดสูงเช่นกัน
อยากสอบตำรวจปราบปรามให้ติดตั้งแต่รอบแรก ทำอย่างไร? พี่ๆ GovEntrance มีคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบให้น้องๆ ดังนี้

 1. กำหนดเวลาการเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ควรรอประกาศก่อนค่อยเตรียมตัว เพราะการสอบตำรวจจะเริ่มการสอบข้อเขียนหลังจากประกาศรับสมัครเพียง 1 เดือนกว่าๆ เท่านั้นเอง ยากที่จะเตรียมตัวให้ทัน ผู้ที่อยากสอบตำรวจจึงควรรู้เกณฑ์การรับสมัคร รู้แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม และเตรียมให้พร้อมก่อนประกาศจะออก
 2. แบ่งเวลาในการเรียน อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน และฝึกทำโจทย์ อยากให้น้องๆ คิดว่าการฝึกทำโจทย์นั้นสำคัญพอๆกับการเรียนหรืออ่านหนังสือ เพราะจะทำให้ชินกับการทำโจทย์ และทำได้ไวมากขึ้น
 3. ถ้าความรู้เริ่มแน่นแล้ว ลองจับเวลาทำข้อสอบเก่านายสิบตำรวจปราบปรามดู เพื่อให้ชินกับการสอบแข่งกับเวลา
 4. รู้ว่าตัวเองไม่เก่งวิชาอะไร พยายามอ่านทบทวนและลองทำโจทย์ให้มากกว่าเดิม
 5. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายเคยชิน เพิ่มคะแนนในส่วนทดสอบสมรรถภาพ
 6. มุ่งมั่นและตั้งใจกับเป้าหมายของตนเอง
 7. เชื่อมั่นและให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ

ถ้าทำตามคำแนะนำได้อย่างเคร่งครัด ขาข้างหนึ่งของน้องๆ ก็ยื่นเข้าไปเป็นนายสิบตำรวจปราบปรามแล้ว หากน้องๆ กังวล ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มเรียนจากตรงไหน สามารถลงคอร์สติวข้อสอบนายสิบตํารวจสายปราบปรามกับ GovEntrance ได้ เพราะในคอร์สจะมีสอนตั้งแต่พื้นฐาน เนื้อหาครอบคลุมแนวข้อสอบปราบปรามทั้งหมด

พี่ๆ ผู้สอนพาทำโจทย์ทีละข้อพร้อมอธิบายละเอียด มีทั้งคลิปให้ดูย้อนหลัง และสอนสดทุกวัน วันละ 1 วิชา ความยาว 1 ชั่วโมง และถ้าน้องๆ สอบข้อเขียนผ่าน เรามีพี่ๆ คอยให้คำแนะนำในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้ชินกับการทดสอบสมรรถภาพ และมีติวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ฟรี!

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบตำรวจปราบปราม ฟรี! ตัวอย่างข้อสอบนายสิบปราบปราม มีดังนี้

1.การสอบแข่งขัน มีผู้สอบตกคิดเป็น 81% ถ้าผู้สอบตกมากกว่าผู้สอบได้อยู่ 1,178 คนในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้กี่คน
ก. 6,200 คน ข. 1,800 คน ค. 1,828 คน ง. 1,900 คน
คำตอบ ข้อ ง.
แนวคิด กำหนดให้ ผู้สมัครสอบ = X คน, ผู้สอบตก = B คน
ผู้สอบตก 81% หมายความว่า ถ้ามีสอบ 100 คน สอบตก 81 คน สอบได้ 19 คน
จำนวนผู้สอบตก 81% จะเท่ากับ (81 x X)/100 = A __________ (1)
จำนวนผู้สอบได้ 19% จะเท่ากับ (19 x X)/100 = B __________ (2)
(1) – (2) = [(81 x X)/100] – [(19 x X)/100] = 1,178
จะได้ (62 x X)/100 = 1,178
ดังนั้น X = 1,900

2.ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมมีค่าเป็นเท่าไหร่
ก. 7 ข. 8
ค. 9 ง. 11

คำตอบ ข้อ ค.
แนวคิด ตัวเลขในกล่องมีความสัมพันธ์ในอนุกรมแนวนอน เป็น
ตัวเลขซ้ายมือ + ตัวเลขตรงกลาง = ตัวเลขทางขวามือ
จาก 18 + 9 = 27
ดังนั้น ตัวเลขในช่องมีค่าเป็น 9

3. แพร่ : เหนือ → เลย : ?
ก. ชายแดน ข. กลาง ค. อีสาน ง. ใต้
คำตอบ ข้อ ค.
แนวคิด ทั้งสองคำมีความสัมพันธ์กันในด้านสถานที่ เนื่องจากแพร่อยู่ภาคเหนือ และเลยอยู่ภาคอีสาน
ดังนั้นจึงตอบว่าอีสาน

 1. “แมวคาบปลาดุกย่างไปด้วยปาก” ประโยคนี้มีลักษณะ
  ก. ใช้ภาษาเขียนอย่างถูกต้องชัดเจน ข. ใช้คำฟุ่มเฟือย
  ค. ใช้คำแบบภาษาต่างประเทศ ง. ใช้คำต่างระดับกันในข้อความเดียวกัน
  คำตอบ ข้อ ข.
  แนวคิด ใช้คำฟุ่มเฟือย เนื่องจากสามารถตัดคำออกไปแล้วได้ใจความเดิมได้ เช่น แมวคาบปลาดุกย่าง เนื่องจากคาบเป็นคำกริยาที่ใช้กับปากอยู่แล้ว
 2. “ทอดทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร
  ก. ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ข. ตัวไม่สนใจงาน
  ค. ตัวปล่อยให้งานคั่งค้าง ง. ตัวไม่อยู่แต่ชื่ออยู่
  คำตอบ ข้อ ค.
 3. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด”
  ข้อความใดตีความได้ถูกต้อง
  ก. ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูเมือง
  ข. กำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอด
  ค. “ประตูสามยอด” ได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง
  ง. เริ่มมีการสร้างกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
  คำตอบ ข้อ ค.
  แนวคิด ข้อ ก. ข้อความไม่ได้กล่าวถึงผู้สร้างประตูเมือง
               ข้อ ข. ข้อความไม่ได้กล่าวถึงความนิยม และไม่ได้กล่าวถึงประตูเมืองอื่นๆ จึงไม่สามารถสรุปว่าเป็นความนิยมได้
               ข้อ ค. ข้อความเขียนว่า “มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด”” จึงสรุปได้ว่าชาวบ้านได้ชื่อเรียกจากลักษณะของประตูกำแพง
               ข้อ ง. ข้อความไม่ได้พูดถึงการเริ่มสร้าง คำว่า “สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5” อาจจะหมายถึงเริ่มสร้างในรัชกาลที่ 5 หรือสร้างเสร็จในรัชกาลที่ 5 ก็ได้
 1. Crime can be __________ when the public work with the police.
  1. protected 2. informed 3. prevented 4. changed
  คำตอบ ข้อ 3.
  แนวคิด ข้อความที่เป็นโจทย์ แปลว่า
              “อาชญากรรมสามารถ (ถูก) __________ ได้ เมื่อประชาชนร่วมมือกับตํารวจ” ตัวเลือก แปลว่า
              1. ปกป้อง 2. แจ้ง 3. ป้องกัน (ไม่ให้เกิด) 4. เปลี่ยน
             จึงต้องตอบว่า “ป้องกัน” ข้อ 3.
 2. Many factories give off unpleasant fumes that fill the air in miles.
  1. rays 2. vapors 3. noises 4. vibrations
  คำตอบ ข้อ 2.
  แนวคิด โจทย์ให้หาคำที่มีความหมายเหมือน หรือใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้
  Fume แปลว่า ควัน, ไอ
  Vapor แปลว่า ไอ, ไอเสีย
  ดังนั้นต้องตอบ ข้อ 2.
 3. You accidentally step on someone’s foot. You say : “__________”
  1. Be careful 2. I’m so sorry.
  3. That’s my error. 4. How about that.
  คำตอบ ข้อ 2.
  แนวคิด โจทย์แปลว่า ‘คุณบังเอิญเหยียบเท้าใครบางคน. คุณจะพูดว่า : “__________”’ จึงต้องตอบตัวเลือกที่เป็นการกล่าวขอโทษ ได้แก่ I’m so sorry. นอกจาก I’m so sorry. แล้ว ยังมีประโยคอื่นๆ ที่ใช้ได้ ได้แก่
  I’m awfully sorry.
  Perdon.
  I’m terribly sorry for …
  I’m sorry it was my fault.
 1. วันพระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
  ก. วันธัมมัสสวนะ ข. วันเข้าพรรษา
  ค. วันอุโบสถ ง. วันปาฏิบท
  คำตอบ ข้อ ข.
 2. “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” เป็นการกล่าวถึงค่านิยมแบบไหนของคนไทย
  ก. คนไทยชอบคิด พูด กระทำที่เสรี
  ข. คนไทยเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัวสูง
  ค. สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ชอบเลียนแบบใคร
  ง. สังคมไทยนิยมเที่ยวในเฉพาะประเทศไทย
  คำตอบ ข้อ ก.
 3. ในระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันที่ทำให้เกิดช่องว่างของรายได้ระหว่างผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและบริการทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเข้าทำงานในเขตเมืองเนื่องมาจากกระบวนเศรษฐกิจแบบใด
  ก. สังคมนิยมเสรี ข. เผด็จการเสรี ค. ทุนนิยมเสรี ง. สังคมนิยมเผด็จการ
  คำตอบ ข้อ ค.
 1. จอ Plasma มีคุณสมบัติข้อใดที่แตกต่างจากจอ LCD
  ก. ราคาแพงกว่า
  ข. แสดงสีได้มากกว่า
  ค. ภาพคมชัดกว่า
  ง. ภาพลักษณ์สวยและทันสมัยกว่า
  คำตอบ ข้อ ก.
  แนวคิด จอ Plasma เป็นจอที่ถูกพัฒนามาจาก LCD อีกที นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือ โน้ตบุ๊ก ซึ่งจอจะมีลักษณะแบน ไม่ใช้หลอดภาพ ทำให้เล็กกว่า สว่างกว่า แต่ก็กินไฟมากและราคาแพง
 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Barcode
  ก. เป็นเส้นที่สร้างให้แตกต่างกันระหว่างสินค้าแต่ละชนิด ไม่บอกรายละเอียด
  ข. เป็นกลุ่มของเส้นที่ให้รายละเอียดตามที่กำหนดขึ้น
  ค. สินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตทุกรายจะใช้ Barcode เดียวกัน
  ง. ถูกทุกข้อ
  คำตอบ ข้อ ข.
  แนวคิด Barcode เป็นรหัสที่สร้างจากแถบหรือแท่ง มีความกว้างต่างกันเพื่อกำหนดรายละเอียดของสินค้าตามที่กำหนด
 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าถึงได้บางส่วนจากบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ (Authorized Outsiders) เช่น ผู้ขายส่งและลูกค้า เรียกว่า
  ก. Extranet ข. Intranet
  ค. Wide Area Network ง. Accessible Network
  คำตอบ ข้อ ก.
  แนวคิด ระบบเครือข่ายภายนอกองค์กร (Extranet) คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรือ Intranet เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ สาขาของผู้จัดจำหน่ายหรือของลูกค้า โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรง ระหว่าง จุด หรือการเชื่อมต่อแบบ เครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ต หลายๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยปกติแล้วระบบ Extranet จะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะ สมาชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น
 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ. 2546
  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ข. รองนายกรัฐมนตรี
  ค. นายกรัฐมนตรี
  ง. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  คำตอบ ข้อ ค.
  แนวคิด กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของพ.ร.ฎ.46
 2. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ก. เกิดประโยชน์สุขของข้าราชการ
  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
  ง. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน
  คำตอบ ข้อ ก.
  แนวคิด กำหนดไว้ในมาตรา 6 ของพ.ร.ฎ.46
 3. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนราชการมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไร
  ก. แก้ไขโดยเร็ว
  ข. บรรเทาผลกระทบ
  ค. เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
  ง. ถูกทุกข้อ
  คำตอบ ข้อ ง.
  แนวคิด กำหนดไว้ในมาตรา 9 อนุมาตรา (4) ของพ.ร.ฎ.46

แนวข้อสอบอื่นๆ

นอกจากแนวข้อสอบสายปราบปราม ที่ GovEntrance ยังแจกแนวข้อสอบตำรวจสายอื่นๆ อีก ได้แก่

 1. แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (ความรู้ทั่วไป)
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ร.ฎ. 46
  • วิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ และชีววิทยา
 2. แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ร.ฎ. 46
 3. แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2526
  • กฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าตัวอย่างข้อสอบนสต.ปราบปรามที่แจกให้ไม่จุใจ สามารถลงคอร์สติวข้อสอบตำรวจได้ สำหรับน้องๆ ที่ลงคอร์ส เราแจกข้อสอบย้อนหลัง 10 ปีพร้อมเฉลยละเอียด พาทำไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้หนังสือนายสิบตํารวจสายปราบปรามประกอบการสอนกว่า 450 หน้า เนื้อหาครอบคลุมวิชาทั้งหมดที่ต้องสอบ ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ ติดตรงไหน สงสัยเรื่องอะไร มาถามเพิ่มได้

หากยังไม่มั่นใจ อยากรู้รายละเอียดเพิ่ม อยากรู้แนวการสอน เพิ่มแนวข้อสอบตำรวจปราบปราม สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook หรือ Line ของ GovEntrance เพื่อทดลองเรียนฟรีได้เลย!

Top