คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

ภาพรวมคอร์ส

ติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ในราคาพิเศษ เพียง 2,290 บาท ของGovEntPolice เป็นการติวเพื่อสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ตามแต่ละสาขาที่จะสมัคร
การติวข้อสอบจำเป็นแค่ไหน? ทำไมต้องติวตำรวจ? การติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบ อีกทั้งครูอาจารย์ที่สอนจะนำเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ รวมทั้งนำข้อสอบเก่าๆ มาทดลองให้ทำ หรือทดลองสอบก่อน ทำให้น้องๆ คุ้นเคยกับโจทย์ และเนื้อหาที่เรียนมามากขึ้น ส่งผลให้คะแนนการสอบดีขึ้นกว่าเดิม
GovEntrance Police จะปูพื้นฐานวิชาต่างๆ เช่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชากฎหมาย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ ที่จะติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้มีความรู้แน่น พร้อมเข้าสอบโดยไม่ตื่นสนาม

ติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานภายใต้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูปการทะเบียนประวัติอาชญากร การสอบประวัติ ในการกระทำความผิดของผู้ต้องหา เป็นต้น

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ และทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูปการทะเบียนประวัติอาชญากร การสอบประวัติ ในการกระทำความผิดของผู้ต้องหา เป็นต้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ

ทำไมต้องสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน?

การค้นหาและจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษนับเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญของตำรวจ ซึ่งภารกิจนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของตำรวจในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐานโดยตรง มีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสมผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยไขคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการรวบรวมพยานหลักฐาน มายืนยันเพื่อพิสูจน์ความผิด และสามารถช่วยในการจับกุมคนร้ายได้เป็นอย่างดี

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

2,290 บาท
Top