คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม

ภาพรวมคอร์ส

คอร์สติวสอบตำรวจปราบปราม ในราคาพิเศษ เพียง 2,490 บาท ของGovEntPolice เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในบรรดาคอร์สติวสอบตำรวจทั้งหมด เนื่องจากน้องๆ ที่อยากสอบตํารวจส่วนใหญ่มักจะเลือกสายปราบปราม ทำให้การแข่งขันสูงแม้แต่ละรอบจะเปิดรับหลายอัตราก็ตาม

แล้วคอร์สติวสอบตำรวจปราบปรามมีเนื้อหาอะไรบ้าง คอร์สของ GovEntrance เรียนอะไร ดีกว่าคอร์สติวสอบตำรวจสายปราบปรามที่อื่นอย่างไร เงื่อนไขการสอบใช้อะไรบ้าง แล้วถ้าติวสอบติดแล้วตํารวจสายปราบปรามต้องลงหน่วยไหน มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ตำรวจสายปราบปรามภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การติวนายสิบปราบปราม เป็นการจัดสอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วนป้องกันและปราบปราม ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากสอบติดแล้ว น้องๆ ที่สอบจะได้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จากนั้นจะต้องฝึกอบรมเป็นเวลา 12 เดือน เมื่อการฝึกเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

เป็นตำรวจสายปราบปราม มีหน้าที่อะไรบ้าง? ตำรวจปราบปรามจะแบ่งออกเป็นหลายภาคส่วน ในประกาศรับสมัครสอบ น้องๆ จะเห็นว่ามีหน่วยงานให้เลือกหลายหน่วยงาน ซึ่งการเลือกในส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อน้องฝึกอบรมครบ 12 เดือนแล้วจะต้องลงไปทำงานในพื้นที่ไหนนั่นเอง

น้องๆ ผู้ชายที่อยากเป็นตำรวจสายปราบปราม จะมีให้เลือกดังนี้

  1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ยกเว้นคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, การท่องเที่ยว, และเศรษฐกิจ
  3. ตำรวจภูธร ภาค 1-9 (ภ.1-9) ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนน้องๆ ที่อยากเป็นตำรวจหญิงสายปราบปราม จะมีให้เลือกดังนี้

  1. กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หรือกองร้อยน้ำหวาน (บก.อคฝ.) ทำหน้าที่รักษาความสงบในการชุมนุม, การถวายความปลอดภัยแด่ราชวงศ์ หรืออารักขาบุคคลสำคัญตามโอกาส
  2. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ หรือตำรวจพลร่มหญิง จะสังกัดอยู่ในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ถือเป็นหน่วยรบพิเศษ

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม

2,490 บาท
Top