ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หนึ่งในสายงานตำรวจที่เท่ที่สุด!

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ก่อนจะพูดถึง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับตำแหน่งพนักงานสอบสวน มากกว่า ซึ่งตำแหน่งนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อจะทราบความจริง, พิสูจน์ความผิด และเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ พูดง่าย ๆ คือสืบหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

Top