ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หนึ่งในสายงานตำรวจที่เท่ที่สุด!

ก่อนจะพูดถึง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับตำแหน่งพนักงานสอบสวน มากกว่า ซึ่งตำแหน่งนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อจะทราบความจริง, พิสูจน์ความผิด และเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ พูดง่าย ๆ คือสืบหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

 

แต่ถ้าพูดถึง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ตำแหน่งนี้มันต่างจากพนักงานสอบสวนอย่างไร เป็นแค่ผู้ช่วยก็น่าจะทำอะไรคล้าย ๆ เหมือน ๆ กันหรือเปล่า บทความนี้จะพามาทำความรู้จักผู้ช่วยพนักงานสอบสวนกัน ทั้งนิยามของตำแหน่งนี้, ถ้าอยากเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไร, ต้องทำงานกับตำรวจสายไหน, ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เงินเดือน และถ้าอยากเป็นต้องสอบอะไรบ้าง

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนั้น ตามความหมายแบบตรง ๆ ตัวคือ ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

ส่วนหลายคนที่เข้าใจว่า ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน นั้นก็ทำหน้าที่เหมือนหรือคล้ายพนักงานสอบสวน ต้องบอกเลยว่า ถูกต้องแล้วครับ ปกติหน้าที่ของตำรวจสายสืบสวนสอบสวน จะรับผิดชอบการวางแผนสอบสวนคดีอาญา, รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริง, สืบหาและวิเคราะห์เหตุจูงใจ, ดูแลที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำงาน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ ส่งหมายเรียก, ออกหมายจับ, ออกหมายค้น เอกสารอื่น ๆ , ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลและให้การในชั้นศาล ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องทำงานร่วมกับผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

รวมถึงปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่น ทำบันทึกประจำวัน, ตรวจท้องที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน สรุปก็คือผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวน แต่ไม่ใช่ตัวหลักเป็นผู้ช่วยให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปราบรื่นขึ้น ซึ่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สามารถเลือกได้ว่าจะทำงานกับตำรวจสายปราบปรามหรือตำรวจสายอำนวยการ

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่อยากเป็น ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ต้องทราบก่อนว่า ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีอยู่ 2 สายด้วยกันคือ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสายอำนวยการและสายปราบปราม ซึ่งทั้ง 2 สาย ไม่จำกัดว่าจะมีผลการเรียนเท่าไหร่ หรือน้ำหนักห้ามเกินกี่กิโลกรัม แต่ขอให้ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะจะนับว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้ามของตำรวจ

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือ

1.วุฒิการศึกษาที่สามารถสมัครเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ได้ก็มีตั้งแต่ จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ,กศน. เทียบเท่าหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และถ้าจบจากคณะนิติศาสตร์ก็จะมีภาษีดีเป็นพิเศษ

2.ทั่วร่างกายมีรอยสักได้ แต่ไม่เกิน 16 ตารางเซนติเมตร

3.ถ้าเป็นทหารเกณฑ์ต้องปลดประจำการจากทหารและมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแทน โดยออกเป็นมีใบ สด. 8 หรือใบสำคัญทหารกองหนุน ซึ่งเป็นสมุดประจำตัวของทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว 

หัวข้อต่อไป เราจะพาไปดูคุณสมบัติของผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ทั้งสายอำนวยการและสายปราบปรามว่ามีอะไรเหมือน มีอะไรต่างกันบ้าง

คุณสมบัติผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสายอำนวยการ

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสายอำนวยการ นั้นเปิดรับทั้งเพศชายและเพศหญิง

โดยคุณสมบัติสำหรับเพศชายคือ

1.อายุระหว่าง 18-35 ปี และมีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยได้แก่

1.1 ถ้าอายุ 18-19 ปี ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและมีหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน ที่เรียกย่อ ๆ ว่า ใบ สด. 9 เรียบร้อย

1.2 ถ้าอายุ 20 ปี ต้องเรียน รด.ปี 3 และมีใบสำคัญทหารกองหนุน หรือ ใบ สด. 8 เรียบร้อย

1.3 ถ้าอายุ 21 ปี ต้องจับได้ใบดำจากการเกณฑ์ทหาร และมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบ สด.43 ที่มีไว้รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

2.รอบ อกมากกว่า 77 เซนติเมตรขึ้นไป

3.ส่วนสูงมากกว่า 160 เซนติเมตร

สำหรับเพศหญิงมีเงื่อนไขน้อยกว่ากว่าเพศชาย คือ

1.อายุ 18-35 ปี

2.สูงมากกว่า 150 เซนติเมตร

คุณสมบัติผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสายปราบปราม

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสายปราบปรามนั้น รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น เพราะว่าเป็นสายงานที่ต้องใช้พละกำลังและเสี่ยงอันตรายมากกว่าสายอำนวยการ โดยคุณสมบัติต่าง ๆ มีดังนี้

1.อายุระหว่าง 18-35 ปี และมีเงื่อนไขอีกได้แก่

1.1 ถ้าอายุ 18-19 ปี ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและมีหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน ที่เรียกย่อ ๆ ว่า ใบ สด. 9 เรียบร้อย

1.2 ถ้าอายุ 20 ปี ต้องเรียน รด.ปี 3 และมีใบสำคัญทหารกองหนุน หรือ ใบ สด. 8 เรียบร้อย

1.3 ถ้าอายุ 21 ปี ต้องจับได้ใบดำจากการเกณฑ์ทหาร และมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบ สด.43 ที่มีไว้รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

2.รอบ อกมากกว่า 77 เซนติเมตรขึ้นไป

3.ส่วนสูงมากกว่า 160 เซนติเมตร

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

อย่างที่เรากล่าวไปในหัวข้อ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนคือใคร แล้วย้ำอีกครั้งว่า ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนก็ทำหน้าที่คล้าย พนักงานสอบสวน อย่าง รวบรวมพยานหลักฐาน, สืบหาเหตุจูงใจ, ดูแลที่เกิดเหตุ, ออกหมายจับ/หมายค้น และเอกสารอื่น ๆ แต่จะเน้นเป็นการงช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่เสียมากกว่า

โดยผู้ช่วยพนักงานสอบสวนอาจจะได้รับการมอบหมายจากหัวหน้างานให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เป็นพลขับร้อยเวร, เป็นพนักงานคดี หรือแม้แต่งานลงบันทึกประจำวันและคีย์ข้อมูล ถ้าอยู่ในข่ายของงานสอบสวนก็ถือว่าเป็นงานของผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

เงินเดือนผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

อีกคำถามที่หลายคนคงสงสัยคือ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เงินเดือน เท่าไหร่ ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า นายสิบตำรวจวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า จะได้เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวนอีก 3,500 บาท รวมค่าครองชีพ และอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เงินเดือน จะได้ประมาณ 15,000 บาท และจะได้รับการขึ้นเงินเดือนเรื่อย ๆ ตามความก้าวหน้าของงาน

อยากเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ต้องสอบอะไรบ้าง

ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

สำหรับผู้ที่อยากสอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวน วิชาที่คุณต้องเจอจะคล้ายกับการสอบตำรวจชั้นนายสิบเลยตั้งแต่ ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ความสามารถทั่วไปของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

วิชาที่สำคัญที่สุดคือ กฎหมาย ตั้งแต่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, วิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายลักษณะพยาน, กฎหมาย ป.วิ.อาญา และข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน เพราะจำเป็นสำหรับสายงานนี้มาก

และสำหรับผู้ที่อยากสอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่เป็นเพศชายฟิตพลังสมองแล้วต้องฟิตร่างกายด้วยเพราะ จะมีทดสอบสมรรถภาพร่างกายคือวิ่งและว่ายน้ำ อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นแล้วในหัวข้อผู้ช่วยพนักงานสอบสวนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วก็ถ้าผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วอย่าลืมนะครับว่ายังมีการสอบสัมภาษณ์อีก 1 ด่าน เพราะงั้นอย่าลืมซ้อมพูดสำหรับสอบสัมภาษณ์ไว้ด้วยครับ

สรุป

สำหรับทุกคนที่อยากเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนแล้ว ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ แบ่งเวลาอ่านหนังสือหัดทำข้อสอบเก่า โดยเฉพาะคุณสมัครชายอย่าลืมฟิตซ้อมร่างกายให้ดีทั้งวิ่งและว่ายน้ำ เราเชื่อว่าคุณจะสามารถสอบติดเป็นข้าราชการตำรวจได้แน่นอน

และถ้าคุณอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือสนใจติวสอบผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และตำรวจในทุก ๆ สายงาน คุณสามารถสอบถามโดยตรงได้กับ GovEntrance Police สถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ ซึ่งมีผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างมากในด้านการติวสอบตำรวจ มีแนวข้อสอบย้อนหลังสำหรับตำรวจทุกสายและมีการแนะนำแนวทางการสอบทั้งรอบข้อเขียนและรอบปฏิบัติ

โดยคุณสามารถติดต่อ GovEntrance Police ได้ทาง เว็บไซด์ GovEntrance Police ทาง Facebook Fanpage GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ และทาง Line ได้ตลอดทุกวัน  

Top