สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ และความสำคัญต่อประเทศไทยที่ควรรู้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ทั้งกรณีอุบัติเหตุ ฉ้อโกง หรือฆาตกรรม กลุ่มบุคคลแรกที่ผู้คนในสังคมจะคิดถึงก็คืออาชีพตำรวจ เพราะตำรวจนั้นมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยของเรา ตำรวจไทยนั้นมีหลายแขนง หลายสังกัด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในบทความนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลถึงความเป็นมาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ของกรมตำรวจแห่งชาติ และมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศชาติของเรา

Top