ตำรวจหญิงปราบปราม

ตํารวจหญิงสายปราบปราม กองร้อยน้ำหวาน เตรียมตัวยังไง มาดูกัน

ตำรวจหญิงสายปราบปราม กองร้อยน้ำหวาน เตรียมตัวยังไง มาดูกัน

อาจมีบางคนที่ยังมีความเข้าใจว่าการจะเป็นตำรวจจำเป็นที่จะต้องเป็นเพศชายเท่านั้น แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด การเป็นเพศหญิงก็สามารถมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นตำรวจได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหญิงสายอำนวยการ ตำรวจหญิงสายปราบปราม ตำรวจหญิงสายพิสูจน์หลักฐาน หรือตำรวจหญิงสายตรวจคนเข้าเมือง

โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของ ‘ตำรวจหญิงสายปราบปราม’ ว่าเป็นอาชีพแบบไหน มีหน้าที่ปฏิบัติอะไรบ้าง ไปจนถึงผู้ที่สนใจอยากเป็นตำรวจหญิงสายปราบจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการสอบ และต้องใช้วุฒิอะไร 

ซึ่งถ้าหากว่าเราได้รู้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมที่เต็มที่ เชื่อว่าทุกคนก็จะสามารถสอบผ่าน และได้ทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองอย่างแน่นอน

ตำรวจหญิงสายปราบปราม คืออะไร

ตำรวจหญิงสายปราบปรามคือตำรวจที่มีหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม คอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จับกุมและตรวจสอบผู้ที่กระทำความผิด ไปจนถึงคอยช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ประชาชน 

ซึ่งในบรรดาสายของอาชีพตำรวจหญิงนั้น กองร้อยน้ำหวาน หรือตำรวจหญิงสายปราบปรามถือว่าได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมากเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นตำรวจสายที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้คอยช่วยเหลือต่าง ๆ และยังมีสวัสดิการที่ดีอีกด้วย

หน้าที่ปฏิบัติของตำรวจหญิงสายปราบปรามมีอยู่มากมาย ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกประจำวัน สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข้าระงับและปราบปรามเมื่อมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น จับกุมผู้ที่กระทำความผิด ดูแลพยานหรือสถานที่เกิดเหตุ ทำการตรวจค้นตัวบุคคลหรือสถานที่ และให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ประชาชน 

โดยการดูแลรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปรามจะแบ่งแยกย่อยออกมาอีกเป็น 5 ด้านด้วยกัน ดังนี้

 1. ความรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปราม ด้านการจราจร
  • การวางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล และการบังคับใช้กฎหมายการจราจร 
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 2. ความรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปราม ด้านการปกครองและป้องกัน
  • การวางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และงานชุมชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้น 
 3. ความรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปราม ด้านสืบสวนและปราบปราม
  • การวางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานในการสืบสวนอาชญากรรม หรือการทำความผิดต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญา
  • เพื่อไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น
 4. ความรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปราม ด้านอำนวยการ
  • การวางแผนและบริหารจัดการด้านความมั่นคง ฝึกอบรม บริหารบุคลากร การพลาธิการและสรรพาวุธ จัดการงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานต่าง ๆ ภายในสถานีตำรวจ 
 5. ความรับผิดชอบของตำรวจหญิงสายปราบปราม ด้านการสืบสวนสอบสวน
  • การให้ความเห็นชอบหรือการเห็นแย้งในคดีอาญา การอุทธรณ์ ฎีกา และการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่
  • เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

การทำงานของตำรวจหญิงสายปราบปรามจะถูกแบ่งหน้าที่กันออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลหรือควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบระเบียบ ดังนี้ 

 • หน้าที่สายตรวจ 

สอดส่องดูแลและสังเกตความผิดปกติในพื้นที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เข้าตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

 • หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ให้คำแนะนำและแจ้งข่าวสารแก่ประชาชน แจ้งเหตุให้กับพนักงานสอบสวน รับโทรศัพท์ในสถานี และรับเรื่องร้องเรียน

 • หน้าที่พนักงานวิทยุ 

ทำการประสานงาน รับ-ส่งข้อมูล และดูแลอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 

 • หน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องหา 

คอยควบคุมตัวผู้ต้องหา ดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับผู้ต้องขัง สังเกตการณ์เยี่ยม และการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล 

ต้องวุฒิเท่าไหนถึงจะสอบตำรวจหญิงสายปราบปรามได้

ผู้ที่ต้องการเป็นตำรวจหญิงสายปราบปราม จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 / วุฒิปวช. / วุฒิกศน. หรือเทียบเท่า (โดยไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย) เพื่อที่จะผ่านเกณฑ์ในการสมัครสอบคุณสมบัติสำคัญในการสมัครสอบตำรวจหญิงสายปราบปราม

คุณสมบัติสำคัญในการสมัครสอบตำรวจหญิงสายปราบปราม

โดยการที่จะเป็นตำรวจหญิงสายปราบปรามได้นั้นนอกจากระดับวุฒิการศึกษาที่ควรมีแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะผ่านเกณฑ์ในการสมัครสอบด้วยเช่นกัน ได้แก่

 • มีอายุไม่ต่ำไปกว่า 18  ปี และมีอายุไม่มากไปกว่า 30 ปี
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำไปกว่า 165 เซนติเมตร
 • ค่าดัชนีมวลกายต้องไม่เกิน 35 (ในกรณีที่เกินจะถูกนับว่าเป็นโรคอ้วน) 
 • มีค่าสายตาปกติ ไม่สายตาสั้น ไม่สายตาเอียง และไม่ตาบอดสี
 • มีรอยสักทั่วร่างกายรวมกันไม่เกิน 16 ตารางเซนติเมตร

การสอบเป็นตำรวจหญิงสายปราบปราม

ในการสอบตำรวจหญิงสายปราบปรามนั้นจะมีการสอบแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ การสอบด้านวิชาการหรือสอบข้อเขียน การสอบด้านร่างกายและจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบในแต่ละรอบจะมีรายละเอียดดังนี้ 

การสอบด้านวิชาการ

ในการสอบรอบที่ 1 จะเป็นการสอบด้านวิชาการ หรือการสอบข้อเขียน ของตำรวจหญิงสายปราบปรามจะมีอยู่ด้วยกัน 6 วิชา เป็นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งจะมีทั้งหมด 150 ข้อ เป็นคะแนน 150 คะแนน และมีระยะเวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง 

 • วิชาความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ

ทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และความคิดเชิงจำนวน เช่น การอุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ อนุกรม การคำนวณขั้นพื้นฐาน การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการหรืออสมการ ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐานต่าง ๆ 

 • วิชาภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจ เช่น การอ่าน เขียน และสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ ใช้คำตรงความหมาย การใช้ถ้อยคำ สำนวน การจับใจความ การวิเคราะห์ และการสรุป

 • วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ

ทดสอบความสามารถในการจับใจความภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ และการสนทนา

 • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 25 ข้อ

ทดสอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงาน การสื่อสารข้อมูล และเครื่อข่ายของคอมพิวเตอร์ 

 • วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 25 ข้อ

ทดสอบความรู้ทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 • กฎหมายที่ควรรู้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารจัดการบ้านเมือง จำนวน 15 ข้อ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ 

การสอบด้านร่างกายและจิตวิทยา 

ในการสอบตำรวจหญิงสายปราบปรามรอบที่ 2 นั้นจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การตรวจร่างกาย และการตรวจสุขภาพจิต

 1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
  • การวิ่งระยะสั้น 50 เมตร : ภายในเวลาไม่เกิน 13 วินาที
  • การวิ่งระยะไกล 800 เมตร : ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
  • การวิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร : ภายในเวลาไม่เกิน 15 วินาที
  • การว่ายน้ำ 25 เมตร : ภายในเวลาไม่เกิน 50 วินาที
  • การยืนกระโดดไกล : ไม่น้อยไปกว่า 120 เซนติเมตร 
 2. การตรวจร่างกาย และโรคต้องห้าม
 3. การตรวจสุขภาพจิต

การสอบสัมภาษณ์

ในการสอบตำรวจหญิงสายปราบปรามรอบที่ 3 นั่นก็คือการสอบสัมภาษณ์ 

ยกตัวอย่างคำถามที่อาจเจอในการสอบสัมภาษณ์

 • การแนะนำตัว 
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพตำรวจ
 • ทำไมถึงอยากเป็นตำรวจหญิงสายปราบปราม
 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • วิธีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยากสอบเป็นตำรวจหญิงสายปราบปราม เริ่มเตรียมตัวเลย

แม้การเป็นตำรวจหญิงสายปราบปรามจะเน้นไปในทางบู๊มากกว่าบุ๋น แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถในด้านร่างกาย 

หากใครที่ไม่ค่อยมั่นใจในการสอบด้านวิชาการหรือสอบข้อเขียน ทางสถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ GovEntrance Police ก็มีคอร์สสำหรับติวสอบตำรวจปราบปรามพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคน โดยจะมีคุณครูที่เก่ง มีประสบการณ์สูง รู้ลึก รู้จริงและมีความเชี่ยวชาญในการติวสอบตำรวจ ทั้งยังมีแนวข้อสอบย้อนหลังอีกมากมาย และยังรวมไปถึงการแนะนำแนวทางการสอบรอบปฏิบัติอีกด้วย 

ถ้าหากผู้ที่ต้องการเป็นตำรวจหญิงสายปราบปรามคนไหนที่มีความสนใจคอร์สติวสอบตำรวจออนไลน์ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ goventpolice.com หรือทาง Facebook Fanpage : GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ

Top