ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

นายสิบตำรวจสายตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่อะไร อยากเป็นต้องทำอย่างไร

เมื่อต้องเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ หรือจะข้ามไปเขตแดนไหน ใครที่จะมีบทบาทไปกับการเดินทางเหล่านั้น ใครที่จะซักถามรายละเอียดการเดินทาง หรือตรวจดูเอกสารก่อนเดินทางเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ใช่แล้ว พวกเขาเหล่านี้คือ ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือเรียกสั้น ๆ ว่า ตม. นั่นเอง

ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีหน้าที่คอยบริการประชาชนที่ต้องการจะเดินทางข้ามแดนและคอยรักษาความมั่นคงของประเทศ ถือว่าเป็นเหมือนกับผู้รักษาประตูของประเทศชาติเลยก็ว่าได้ แถมเครื่องแบบตํารวจตรวจคนเข้าเมืองยังมีความโดดเด่นมากด้วย ทำให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมที่หลาย ๆ คนอยากเป็น

ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากรู้เกี่ยวกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมากขึ้น เข้ามาอ่านบทความนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะทางGovEntPolice ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้หากอยากทำอาชีพนี้มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง อยากเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องทำยังไง มีใครมาสอบเพื่อเป็นได้บ้าง ตอนนี้น้องๆก็คงพร้อมแล้ว เรามาดูรายละเอียดของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปพร้อม ๆ กันเลย

หน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ถือว่าเป็นตำตรวจประเภทหนึ่งซึ่งต้องผ่านการสอบตำรวจก่อนที่จะทำงาน โดยจะขึ้นตรงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นจะมีกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ต้องบังคับใช้อยู่ 2 ส่วน ได้แก่

 1. หน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามสนามบินนานาชาติ เพื่อตรวจหนังสือเดินทางของนักเดินทาง
 2. หน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามจังหวัดต่าง ๆ โดยจะให้บริการด้านต่าง ๆ แก่คนต่างด้าวรวมถึงสืบสวนปราบปรามคนต่างด้าวหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย

อีกทั้งตํารวจตรวจคนเข้าเมืองยังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลรวมไปถึงพาหนะต่าง ๆ ที่เข้าและออกไปนอกราชอาณาจักร และยังให้บริการคนต่างด้าวขณะที่พักอยู่ ณ ประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ดูแลในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

 1. ราชอาณาจักรกัมพูชา
 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. สหพันธรัฐมาเลเซีย

สำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะมีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศทั้ง 68 จังหวัด มีหน้าที่คอยดูแลความเคลื่อนไหวของการเดินทางเข้า – ออกประเทศทั้งทางบก , ทางน้ำ , ทางอากาศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นข้าราชการตำรวจที่อยู่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ สตม. และ ตม. โดยทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีกองบังคับการทั้งหมด 6 กอง แต่ละกองก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของนายสิบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีการแบ่งกองบังคับการออกเป็น 6 กอง โดยแต่ละกองจะมีอำนาจหน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่ทุกกองจะยึดพันธกิจของสำนักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบหรือคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและอยู่ในประเทศต่อ เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพื่อที่จะสามารถคอยให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ทันสมัย โดยอำนาจหน้าที่ของ ตม. สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. บก.ตม. 1 ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่คอยให้บริการ และดำเนินการในเรื่องของการขออยู่ในประเทศของคนต่างด้าวที่ต้องการอาศัย หรือประกอบกิจการในประเทศไทย อีกทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอีกด้วย
นอกจากนี้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองยังต้องปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอื่น ๆ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะรับผิดชอบภายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการกำหนดไว้

2. บก.ตม. 2 ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีหน้าที่ตรวจบุคคลและยานพาหนะทางอากาศที่มีการเข้า – ออกในประเทศ รวมถึงงานตรวจอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศหรือส่งคนไปยังต่างประเทศ โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนามบินนานาชาติ

3. บก.ตม. 3-6 ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับหน้าที่หลัก ๆ ในการให้บริการประชาชนและตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยโดยมาจากแต่ละภูมิภาค ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในกองเหล่านี้จะมีงานหลักที่เหมือนกัน ได้แก่ งานเกี่ยวกับเอกสาร งานอำนวยการต่าง ๆ งานบริการคนต่างด้าว งานตรวจบุคคลและพาหนะ ไปจนถึงงานสืบสวนปราบปรามและส่งกลับประเทศ

อยากเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องทำยังไง

น้อง ๆ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสอบอะไรบ้าง มีวิชาอะไรบ้าง สอบกี่รอบ แนวข้อสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างไร เราได้รวบรวมข้อมูลมาไว้แล้ว โดยการสอบเพื่อเข้าเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั้น มีทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

1.รอบภาษา ยื่นคะแนนภาษาที่มี หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม.
คะแนนที่สามารถยื่นได้มีดังต่อไปนี้ (สามารถยื่นได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
1.TOEIC 495 คะแนน
2.TOEFL IBT 60 คะแนน
3.CU-TEP 60 คะแนน
4.IELTS 4.5 คะแนน
5. ภาษาจีน HSK [ Hanyu Shuiping Kaoshi ] หากสอบได้ถึงระดับ 3 จะได้ 240 คะแนน หรือระดับ 4-6 จะได้ 180 คะแนน
6. ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนต้องไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันทางด้านภาษานั้น ๆ กำหนดไว้
หากไม่มีคะแนนภาษาตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ทางศูนย์สอบจะจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ ซึ่งแบ่งเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ 60%

2.รอบวิชาการ
น้อง ๆ ต้องยื่นคะแนนภาษาฯ หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. หากไม่มีคะแนนหรือสอบไม่ผ่าน จะไม่สามารถเข้าสอบรอบนี้ได้
ข้อสอบในรอบนี้จะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง
1.ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ 15 ข้อ
2. วิชาภาษาไทย 15 ข้อ
3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีงานสารบรรณ 15 ข้อ
5. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
6. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
7. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ข้อ
ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน คือต้องได้คะแนนวิชาในข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 60% หรือ 18 ข้อ และต้องได้คะแนนวิชาในข้อ 3 ถึง 8 รวมกันไม่ต่ำกว่า 60% หรือ 72 ข้อจะถือว่าสอบผ่าน

หากน้อง ๆ อยากลองเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อความมั่นใจ สามารถทดลองดูข้อสอบเก่าได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทดลองทำแบบทดสอบกันได้ฟรี ๆ

3.รอบสัมภาษณ์
จะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อดูทัศนคติ และตรวจร่างกายตามปกติ ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรอบ 2 ในภาควิชาการก่อน จึงจะสามารถมีสิทธิสอบรอบ 3 สัมภาษณ์

อยากเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง วุฒิเท่านี้เป็นได้ไหม

อยากเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้วุฒิเหล่านี้ในการสมัครสอบได้

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ในการสมัครสอบไม่มีการจำกัดเกรด ไม่มีเกรดขั้นต่ำในการสมัคร รวมถึงแผนการเรียนอีกด้วย แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือต้องเรียนจบแล้วเท่านั้น หากเรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่สามารถสมัครสอบได้

หากมีคุณวุฒิอื่น เช่น ป.ตรี/โท/เอก หรือ ปวส. ต้องนำวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่ามาสมัครสอบเท่านั้น

เงินเดือนของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

หากสอบเข้ามาด้วยวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ป.1 ขั้น 13.5 จะได้รับเงินเดือน 8,610บาท หากเป็นวุฒิ ปวช. กศน. สายอาชีพ ป.1 ขั้น 15.5 จะได้รับเงินเดือน 9,330 บาท อีกทั้งได้เงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนอีก โดยมีดังนี้

1. ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
2. เบี้ยค่าโอที ซึ่งคิดจากจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาใช้สนามบินทั้งหมด 1 เดือน/จำนวน ตม. โดยทุกคนจะได้โอทีเดือนนั้นเท่ากัน
3. เงินค่าปรับ หากปฏิบัติการอยู่ที่ บก.และสนามบิน จะได้เงินค่าปรับเต็ม หากอยู่ที่ด่านจะได้เงินค่าปรับครึ่งนึง

ถ้าน้อง ๆ อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือนตำรวจ

คุณสมบัติที่ดีของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองควรเป็นอย่างไร

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอาจต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากน้อง ๆ มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญ ก็จะทำให้น้อง ๆ มีโอกาสเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ดีได้มากกว่าคนอื่นๆ นั่นคือ

 • สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดี คล่องแคล่ว
 • ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง รับผิดชอบต่องานที่ตนได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้

หากน้อง ๆ มีคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว อนาคตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ดีก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

อยากสอบติดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแน่ ๆ เริ่มติวเลยตอนนี้

หากน้อง ๆ มีความฝันอยากที่จะเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมือง แต่ต้องการเสริมความมั่นใจก่อนการสอบเพื่อเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทาง GovEntrance Police เรายินดีช่วยเสริมความมั่นใจให้กับน้อง ๆ โดยอาจารย์ผู้ชำนาญแต่ละด้านซึ่งมีประสบการณ์การสอนอย่างเข้มข้น สำหรับเตรียมสอบเข้าตํารวจตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบย้อนหลังถึง 10 ปี พร้อมคำแนะนำ สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบทั้งหมด ไปจนถึงแนวทางสอบปฏิบัติหลังจากสอบผ่านข้อเขียนอีกด้วย

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดอ่านได้ที่ ติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 

GovEntrance Police ไม่เพียงแต่มีติวสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทางสถาบันของเรามีติวสอบตำรวจครบถ้วนทั้ง สี่สายหลัก ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจสายปราบปราม, สายอำนายการ ตลอดจนตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน หากน้อง ๆ มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลย 

Top