ตํารวจ มีหน้าที่อะไร ชวนดูอำนาจหน้าที่ตำรวจตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ

ตํารวจ มีหน้าที่อะไร ชวนดูอำนาจหน้าที่ตำรวจตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ

ตํารวจ มีหน้าที่อะไร แต่ละหน่วยงานเฉพาะของตำรวจ มีการดำเนินปฏิบัติเฉพาะทางแบบไหนบ้าง ทาง GovEntrance Police จึงมาให้รายละเอียดหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานต่างๆ กัน

อำนาจหน้าที่ของตำรวจ

อำนาจตํารวจ มีหน้าที่อะไรบ้าง โดยทั่วไป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ตำรวจเป็นหน่วยงานหลักๆ ที่มีไว้ปราบปราม สืบสวน ให้ความปลอดภัย ช่วยเหลือแก่ประชาชนในยามเดือดร้อน รวมถึงการคุ้มครองพระราชวงศ์ของประเทศ โดยชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ตำรวจได้แบ่งหน่วยงานออกเป็นสาขาต่างๆ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งหน่วยงานอื่นของตำรวจ มีหน้าที่อะไร สามารถดูได้ในหัวข้อต่อไป

ตำรวจแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่อะไร

หน่วยงานแผนกอื่นๆ ของตํารวจ มีหน้าที่อะไรบ้าง แบ่งออกเป็น 3 สายหลัก ดังนี้

หัวหน้างานในสายต่างๆ

 • รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม คือ หัวหน้างานอํานวยการและงานป้องกันปราบปราม
 • รองผู้กํากับการจราจร คือ หัวหน้างานจราจร
 • รองผู้กํากับการสืบสวน คือ หัวหน้างานสืบสวน
 • รองผู้กํากับการสอบสวน คือ หัวหน้างานสอบสวนเป็นหัวหน้างานสอบสวนหน่วยที่ 2

สารวัตรในสายต่างๆ

 1. สารวัตรอํานวยการ (หัวหน้างานฝ่ายอํานวยการ) มีหน้าที่ มอบคำสั่ง ดูแล ควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ในงานนโยบาย ดังนี้
  • การวางกลยุทธ์ แผนประจําปีงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งานอบรมและวิชาการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร งานการเงินงานพัสดุ งานพลาธิการและสรรพาวุธ 
  • การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัล ค่าตอบแทนงานประชาสัมพันธ์ งานจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา งานทะเบียนคนต่างด้าวและการขออนุญาต งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม
 2. สารวัตรป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ ควบคุมสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานกองกำลังปราบปราม   
 3. สารวัตรจราจร มีหน้าที่ ดำเนินอำนาจการใช้กฎหมายบังคับกฎจราจร และควบคุมการจราจรบนท้องถนนตามโครงการราชดำริ 
 4. สารวัตรสืบสวน มีหน้าที่ พิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบพยาน ผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน

รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่ และเจ้าพนักงาน

 1. รองสารวัตรปฏิบัติงานอํานวยการ  
  – ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติงานอํานวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ
 2. รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
  – ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานปราบปราม
 3. รองสารวัตรจราจร
  – ผู้บังคับหมู่งานจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจร
 4. รองสารวัตรสืบสวน
  – ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน
 5. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
  – พนักงานสอบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน ยกเว้นคดีเฉพาะสำหรับพนักงานสอบสวนชำนาญการ
  – ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสอบสวน 

ตํารวจมีหน้าที่อะไร

ตำรวจแต่ละสายมีหน้าที่อะไร

6 สายงานตํารวจ มีหน้าที่อะไรบ้าง มีดังนี้

หน้าที่ของตำรวจอำนวยการ

ตำรวจอำนวยการ มีหน้าที่ เป็นหัวหน้าปฏิบัติงานอำนวยการประจำแต่ละสถานี ทั้งวางแผน พิจารณาคำสั่ง ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานอื่น แก้ไขปัญหาชี้แจงปัญหาภายในหน่วยงานตัวเอง รวมถึงงานสารบรรณ ดูงบประมาณและบัญชีภายในสถานี 

หน้าที่ของตำรวจปราบปราม

ตำรวจปราบปราม มีหน้าที่ รับร้องเรียนผู้ร้องทุกข์ประจำภายในสำนักเขต และมีการแบ่งเวรตระเวนท้องที่ในเขตตัวเอง เพื่อเฝ้าระวังผู้กระทำ จับกุมผู้ต้องสงสัย พร้อมปกป้องผู้ให้พยานในพื้นที่เกิดเหตุ 

หน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ ตรวจสอบคนในประเทศและคนนอกประเทศเข้าเมือง-ออกเมือง รวมถึงตรวจดูแรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้ามเขตแดนแบบผิดกฎหมาย 

หน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ เก็บวัตถุ พิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุจากการอาชญากรรม รวมไปถึงไขคดีความเพื่อค้นหาผู้ก่อเหตุ  

หน้าที่ของตำรวจสืบสวน

ตำรวจสืบสวน มีหน้าที่ หาข้อเท็จจริงของตัวคดีความจากพยาน และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการค้นหาผู้กระทำความผิดให้ได้มากที่สุด

หน้าที่ของตำรวจจราจร

ตำรวจจราจร มีหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่เขตจราจร และบริการผู้ใช้ทางม้าลายในขณะข้ามถนน 

เพื่อให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้ตำรวจต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง

อาวุธ

อาวุธที่พกจะเป็น กระบอง แก๊สน้ำตา ระเบิดแฟลช และกระสุนยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์เกิดความตื่นตระหนกในพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรม จึงทำให้ตำรวจพกอุปกรณ์ที่ลดความเสี่ยงถึงชีวิตมากที่สุด

อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์การสื่อสารที่ตำรวจในปัจจุบันใช้ คือ วิทยุมือถือ วิทยุโมไบล์ติดรถยนต์ หรือวิทยุแบบติดตั้งประจำที่ ในการประสานงานในหน่วยเดียวกันและหน่วยงานเขตอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี ไฟฉาย แท่งไฟ นกหวีด เป็นอุปกรณ์สำหรับ การสื่อสารขั้นพื้นฐาน 

ยานพาหนะ

ยานพาหนะจะเป็น รถยนต์ ติดตราของหน่วยงานตำรวจ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมด้วยเสียงไซเรน ในการปฏิบัติหน้าที่

ในบทความนี้เราหวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจ ตํารวจมีหน้าที่อะไรบ้าง มากขึ้น ในกรณีที่ใครอยากประกอบอาชีพตำรวจในหน่วยงานอื่นๆ สามารถใช้บริการการให้คำปรึกษาของ ทางสถาบันนี้มีติวสอบตำรวจแต่ละหน่วยงานไว้อย่างครบเครื่อง สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครสอบตำรวจได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice และดูรายละเอียดคอร์สเรียนของ GovEntrance ได้ที่ เว็บไซต์ของ GovEntrance

Top