สวัสดิการตำรวจ มีอะไรบ้าง คุ้มค่าจริงหรือ_

สวัสดิการตำรวจ มีอะไรบ้าง คุ้มค่าจริงหรือ?

การประกอบอาชีพตำรวจ มีสวัสดิการตํารวจ มีอะไรบ้าง? ข้อดีของการทำงานรับราชการตำรวจสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในด้านใด และสวัสดิการตำรวจสามารถจ่ายเงินเดือนได้มั่นคงจนถึงยามเกษียณอายุราชการไหม? วันนี้ GovEntrance Police สถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ จึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการตำรวจ มีรายละเอียดอย่างไรในบทความนี้

สวัสดิการตำรวจมีอะไรบ้าง

โดยทั่วไป สวัสดิการ ข้าราชการตํารวจ สามารถลาพักผ่อนสูงสุด 30 วัน ลากิจส่วนตัว 45 วัน ลาคลอดบุตร 90 วัน ลาอุปสมบท 120 วัน ลาประกอบพิธีของแต่ละศาสนา และลาศึกษาต่อได้ถึง 4 ปี

นอกจากนี้สวัสดิการตำรวจสามารถเบิกเงินกู้กองสวัสดิการ ตร.ด้วยอัตราดอกเบี้ยราคาต่ำพิเศษ กว่าเกณฑ์ของสถาบันการเงินกำหนดไว้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อดีของการทำงานรับราชการ

สวัสดิการ ข้าราชการตํารวจ มี 10 ข้อดี ได้แก่

  • เงินบำนาญหลังเกษียณอายุราชการ ทุกๆ เดือน
  • สวัสดิการตำรวจให้อัตราเงินเดือนที่มั่นคง เพราะการลดลงของเงินเดือนไม่มีปัจจัยเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนผิดวินัยในราชการเอง ถ้ามีความผิดจะถูกพิจารณาเป็นลำดับขั้นตอน เช่น กล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก 
  • สวัสดิการตำรวจสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลแก่ตนเอง รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย เช่น ค่าเบิกการเรียนให้ลูกสูงสุด 3 คนจนหมดวาระเมื่อบุตรอายุถึง 25 ปี และอื่นๆ
  • เป็นข้าราชการ จะมีสวัสดิการตำรวจได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
  • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • มีสวัสดิการเงินกู้ สำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เช่าห้องอยู่ ก็สามารถเบิกค่าเช่าได้
  • มีอาคารบ้านของทางราชการให้อยู่อาศัยได้
  • มีค่าว่าจ้างพิเศษ ตามตำแหน่งงาน มีค่าล่วงเวลา(OT) และอื่นๆ
  • คนในครอบครัว เครือญาติ จะเงินช่วยเหลือในกรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่

สวัสดิการตำรวจมั่นคงจริงไหม

สวัสดิการตำรวจ มีความมั่นคงจริงไหม? เพราะการเข้าระบบข้าราชการคือ การทำงานพัฒนาเพื่อประเทศชาติ จึงทำให้มีสวัสดิการตำรวจที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่ตัวเอง และคนในครอบครัวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่าพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร หรือค่าทำขวัญในกรณีที่คนในครอบครัวประกอบข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้เงินเดือนไม่ขึ้นตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้ระบบสวัสดิการตำรวจไม่มีการลดเงินเดือนแน่นอน ยกเว้นผู้ปฏิบัติเป็นคนผิดระเบียบเอง 

หากผู้ปฏิบัติทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อาจมีโอกาสได้รับสิทธิ์สอบ นายร้อยตำรวจโควตานายสิบตำรวจเพื่อเลื่อนตำแหน่ง จึงทำให้อาชีพนี้มีสวัสดิการตำรวจที่มั่นคง

เมื่อประกอบอาชีพตำรวจจนเกษียณอายุราชการ ยังได้เงินบำเหน็จบำนาญแบบรายเดือน ตอนหมดวาระการทำงานอีกด้วย  

หลังจากที่ได้ฟังสวัสดิการตำรวจมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพข้าราชการตำรวจสามารถใช้สิทธิการลดหย่อนข้าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะ ถ้าใครสนใจอยากเป็นตำรวจ สามารถปรึกษา และติวสอบตำรวจกับ GovEntrance Police สถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ ที่มีเนื้อหาข้อสอบชุดเก่าล่าสุดไว้ในที่เพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice เบอร์โทร 098 632 4454 หรือแอดไลน์ @GovEntPolice

Top