ทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ ยากไหม ต้องทำอะไรบ้าง มาดูกัน

ทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ ยากไหม ต้องทำอะไรบ้าง มาดูกัน

การทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ คือแบบทดสอบเพื่อดูสภาพจิตใจของผู้สมัครเข้าตำรวจ เพื่อเป็นแบบชี้วัดว่า บุคคลนี้มีสภาวะทางด้านจิตใจที่แน่วแน่ พร้อมพอที่จะประกอบอาชีพตำรวจได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน 

เพราะการดำรงอาชีพ ตำรวจเป็นการรับภาระหน้าที่มีความอดทนสูง ทนแรงกดดันจากระบบการทำงาน รวมไปถึงการรับมือกับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ ทำให้แบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ เป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดความคิด ตรรกะ เหตุและผลในการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นที่สำคัญอีกหนึ่งการทดสอบ แม้ผู้สมัครสามารถทำข้อสอบความเชี่ยวชาญด้านอื่นได้ดี แต่หากแบบประเมินทดสอบสุขภาพจิตตำรวจได้เกณฑ์ที่ต่ำกว่ากำหนด ก็สามารถถูกปรับให้สอบตกได้

แล้วแบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจมีอะไรบ้าง ทาง GovEntrance Police สถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์ จึงมาให้ความรู้แบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจได้ในบทความนี้ 

ทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ ยากไหม?

น้องๆ ที่ผ่านการสอบอื่นๆ จนมาถึงด่านบททดสอบสุขภาพจิตตำรวจมาแล้ว ไม่ต้องกังวลว่าข้อสอบจะยากหรือกลัวทำไม่ได้ เพราะแบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยา สามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วๆ ไปนั่นเอง แต่หากไม่เตรียมความพร้อมบททดสอบนี้ แบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ สามารถทำให้น้องๆ สอบตกได้ในทันที

เนื่องจากการทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ เป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นของผู้ที่ต้องสอบเข้าตำรวจจะต้องเผชิญหน้า เพื่อประเมินภาวะโรคซึมเศร้า ความเสี่ยงที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตาย รวมไปถึงความสุขในชีวิตปัจจุบันในช่วงระยะ 1 เดือน เมื่อผู้สมัครทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ผลการทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัวน้องๆ ได้ดีว่า ตัวผู้ถูกทดสอบ มีความทนทานทางด้านอารมณ์ ทางด้านจิตใจ ทางด้านไหวพริบ และด้านการจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้แบบมีตรรกะมากแค่ไหน? 

แม้การทำทดสอบดูเหมือนจะง่าย แต่มีผู้สมัครไม่น้อยที่สอบตกด้านทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจทุกๆ ปี ดังนั้นแล้วทาง Goventance มีแบบแนวข้อสอบคร่าวๆ มาให้ดูกัน

การทดสอบสุขภาพจิตตำรวจทดสอบอย่างไรบ้าง

แบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ ได้ถูกแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ คือ การสอบปรนัย การสอบวาดภาพ และการสอบเรียงความด้วยการตอบสั้นๆ ซึ่งรายละเอียดแต่ละการทดสอบสุขภาพจิตตำรวจแต่ละหมวดมีเนื้อหาอะไรบ้าง สามารถดูเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไปได้เลย

ข้อสอบข้อกา ทดสอบทั่วๆไป

แบบข้อสอบปรนัยหรือสอบข้อกา เป็นแบบการประเมินวิเคราะห์ระดับความตึงเครียดของผู้ทดสอบว่า มีสภาวะทางจิตใจระดับปกติ หรือสั่นคลอนได้มากน้อยแค่ไหน ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือน โดยแบบทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ ฉบับปรนัย มีแบบทดสอบ วัดความพึงพอใจต่อตัวเองตอบตามระดับความเห็นด้วย (Likert Rating Scales) และการประเมินวิเคราะห์ความเครียดทางด้านจิตใจตัวเอง 

นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบสุขภาพแบบตอบ ใช่ (True) หรือ ไม่ใช่ (Fales) ในการวัดจิตใจของผู้สมัคร มีความเสี่ยงที่จะคิดฆ่าตัวตาย ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 

ข้อสอบวาดภาพ

แบบข้อสอบวาดภาพ คือ การทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ เพื่อรับรู้ความรู้สึกนึกคิด ภายในจิตใต้สำนึก นิสัยของผู้สมัครได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งผู้สมัครที่วาดรูปไม่เก่งไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลไปเลย แค่วาดรูปตามโจทย์และนึกภาพจินตนาการที่คุณนึกไว้ โดยโจทย์วาดรูปส่วนใหญ่ในแบบทดสอบสุขภาพจิตตํารวจ จะเป็นการวาด มนุษย์เพศชายกับมนุษย์เพศหญิง หากผู้สมัครเป็นเพศชายจะได้โจทย์วาดรูปผู้หญิง ส่วนผู้สมัครเพศหญิงจะได้โจทย์วาดรูปเพศชาย 

ข้อสอบเรียงความ 

แบบข้อสอบเรียงความ เป็นการทดสอบสุขภาพจิตตำรวจ เพื่อดูกระบวนความคิดพื้นฐานผู้สมัครว่า มีทักษะไหวพริบ , การเอาตัวรอด , ตรรกะความคิด , เหตุและผลในการเขียนคำตอบมีสามัญสำนึกแบบบุคคลทั่วๆ ไปหรือไม่ โดยคำถามจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน สุภาษิต หรือการพบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

ทำไมจะเป็นตำรวจจึงต้องทดสอบสุขภาพจิต?

ในปัจจุบัน ความเครียด ความกดดัน และอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตายของการดำเนินชีวิตมนุษย์ประจำวัน มีเปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งการทดสอบสุขภาพจิตตำรวจเป็นแบบพื้นฐานในการสอบที่สำคัญในหนึ่งปัจจัย ที่ผู้สอบสามารถตรวจดูความพร้อมของผู้สมัครมีจิตใจแน่วแน่ต่อการรับอาชีพตำรวจหรือไม่ เนื่องจากอาชีพตำรวจ มีหน้าที่ปกป้อง ดูแลประชาชน พร้อมควบคุมสถานการณ์ที่สั่นคลอนให้อยู่ภายใต้การควบคุม

จึงทำให้ตำรวจต้องแบกรับหน้าที่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่เสมอ ดังนั้นการทำทดสอบสุขภาพจิตตำรวจจะเป็นแบบคัดกรองผู้สมัครเข้ามาเป็นตำรวจด้วยสุขภาพจิตที่ดี สามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างมั่นคง

เกร็ดเล็กๆในการทำให้สุขภาพจิตของเราดีอยู่เสมอ

เมื่อน้องๆ อยากเป็นตำรวจ แต่มีสภาวะจิตใจที่ไม่แน่นอน สามารถปรับทัศนคติตัวเองให้ดีขึ้นได้ ด้วยการผ่อนคลายความเครียดสะสมด้วยการทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบ เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การทำอาหาร ฯลฯ หรือหากการผ่อนคลายตัวเองไม่สามารถบรรเทาจิตใจให้สงบ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอย่าง คนในครอบครัว เพื่อนสนิท คนรู้จัก เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนความคิดดูเหตุและผลของผู้อื่น ให้มีมุมมองความคิดหลากหลายมิติมากขึ้น จะช่วยให้จิตใจของน้องๆ แจ่มใส สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะมากขึ้น 

การทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ ดูเหมือนเป็นแบบทดสอบที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ควรประมาทเป็นอันขาด เพราะแบบทดสอบเพื่อดูสุขภาพจิต เป็นการทดสอบดูสภาพจิตใจของน้องๆ ว่ามีกระบวนความคิดผ่านการทดสอบอย่างไรบ้าง  แต่หากใครสนใจอยากเป็นตำรวจ และอยากรู้แนวข้อสอบทดสอบสุขภาพจิต ตํารวจ มีแนวข้อสอบ คำถาม รูปแบบไหนบ้าง สามารถปรึกษาและติวสอบตำรวจ  กับพี่ๆ ติวเตอร์ในเว็ป GovEntrance Police สถาบันติวสอบตำรวจออนไลน์  ที่มีเนื้อหาข้อสอบชุดเก่าล่าสุดไว้ในที่เพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice เบอร์โทร 098 632 4454 หรือแอดไลน์ @GovEntPolice 

Top