จะสอบเป็นนายสิบตำรวจต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

จะสอบเป็นนายสิบตำรวจต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

อาชีพตำรวจเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันที่ใครหลายคนอยากเป็น เพราะนอกจากจะมั่นคง มีสวัสดิการที่สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจผ่านทางกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้เราจึงจะมาสรุปคุณสมบัติในการที่จะเข้าสอบนายสิบตำรวจกัน ว่าต้องมีคุณสมบัติประการใดบ้างจึงจะมีสิทธิ์ในการสอบ 

คุณสมบัติสำหรับสอบนายสิบตำรวจโดยทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าสมัครสอบสิบตำรวจเพศชาย

 • อายุ 18-35 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. [ รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ]
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด
 • สถานภาพโสด 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าสมัครสอบสิบตำรวจเพศหญิง

 •  อายุ 18-35 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด
 • สถานภาพโสด 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ปวช. ,กศน. หรือเทียบเท่า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

*มีเอกสารรับรองภายในวันที่วันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติด้านสุขภาพ 

ข้อจำกัดด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการสอบนายสิบตำรวจ คุณสมบัติคือจะต้องไม่เป็นโรคหรืออาการดังนี้

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น

 • ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
 • มีอาการตาเหล่ซึ่งปรากฏเห็นได้ชัด
 • เป็นโรคต้อกระจกที่ดวงตา
 • แผลเป็นที่ตา หรือกระจกตาขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
 • มีอาการลูกตาสั่น
 • มีอาการความผิดปกติเกี่ยวกับหนังตา เช่น หนังตาตก ,หนังตาม้วนออกนอก ,หนังตาม้วนเข้าใน ,หนังตาแหว่งจนเสียรูป หรือหนังตาปิดไม่สนิท
 • เป็นโรคถุงน้ำตาอักเสบเรื้อรัง
 • เป็นโรคต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาเกินกว่า 1 มิลลิเมตร หรือโรคต้อหิน
 • มีภาวะตาโปนจนเห็นได้ชัด
 • ช่องหนังตากว้างไม่เท่ากันจนเห็นได้ชัด

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับหูและการได้ยิน

 • เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
 • มีอาการหูหนวก หรือไม่ได้ยินคำสั่ง
 • แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 • เป็นโรคหูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับรูปร่างและการเคลื่อนไหว

 • ร่างกายผิดปกติ หรืออาการพิกลรูป – พิการ
 • รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่นมีอาการของโรค ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and Cleft palate) เป็นต้น 
 • แขน – ขา มีความยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน 
 • แขน – ขามีอาการผิดปกติ เช่น โค้งเข้า หรือโค้งออก หรือบิดเก ไม่ได้รูป
 • มือหรือเท้า มีอาการผิดปกติ เช่น บิดเก หรือคดงอ 
 • นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน 
 • นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
 • นิ้วบิดเก และไม่สามารถใช้งานได้คล่องตัว 
 • ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
 • กระดูกและกล้ามเนื้อ มีปัญหาเช่น ข้อหลวม ,ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป หรือข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้       
 • คอเอียง หรือคอแข็งทื่อ
 • กระดูกสันหลังคด ,โก่ง หรือแอ่น
 • มีอาการเท้าปุก ( Club Foot )
 • มีกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือโรคโปลิโอ
 • มีปัญหาด้านกระดูก เช่น กระดูกอักเสบ ( Osteomyelitis ) หรือกระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
 • มีอาการอัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากและการพูด

 • มีอาการฟันผุมากเกินไปหลายซี่ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (เว้นแต่ทำการรักษาฟันมาเรียบร้อยแล้ว)
 • ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ (เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว)
 • เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
 • มีอาการการสบฟันผิดปกติอย่างมากจนมีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร หรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
 • เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับผิวหนัง

 • ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่เกิน 16 ตร. ซม
 • เป็นโรคผิวหนังทุกชนิด ที่เป็นแผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
 • เป็นโรคเนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป
 • มีอาการผิวเผือก

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต

 • หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า 45 ครั้งต่อนาที หรือมี  A.V .Block หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์
 • ความดันเลือดสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
 • หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด
 • มีอาการหัวใจวาย และมีเลือดคั่ง
 • มีอาการหัวใจรั่ว หรือตีบ

ข้อจำกัดด้านสุขภาพเกี่ยวกับปอดและการหายใจ

 • มีอาการหลอดเลือดขอดที่เห็นได้ชัด 
 • เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
 • มีน้ำ ,หนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
 • เป็นโรควัณโรคปอดในระยะอันตราย
 • เป็นโรคหืด
 • เป็นโรคปอดอักเสบ

ข้อจำกัดด้านสมองและการเรียนรู้

 • มีภาวะภาวะที่บุคคลมีระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไป หรือภาวะสมองเสื่อม

ข้อจำกัดด้านสุขภาพร่างกายอื่นๆ

 • มีอาการตับโต หรือม้ามโต
 • เป็นโรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับแข็ง หรือฝีที่ตับ
 • เป็นโรคดีซ่าน
 • เป็นโรคท้องมาน
 • มีรูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
 • เป็นโรคไส้เลื่อนทุกชนิด
 • เป็นริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
 • มีอาการทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
 • เป็นฝีคัณฑสูตร
 • มีอาการไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
 • เป็นนิ่วที่ไตหรือท่อไต
 • องคชาตถูกตัด หรือขาด
 • มีถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
 • ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
 • เป็นโรคกามโรค
 • ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
 • มีอาการหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
 • มีอาการลูกอัณฑะไม่ลงถุง (ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว)
 • เป็นโรคลมชัก ( Epilepsy)
 • โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( Thyrotoxicosis)
 • โรคเก๊าท์
 • โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (Myxedema )
 • เบาหวาน
 • ร่างกายโตผิดปกติ ( Acromegaly )
 • โรคอ้วนพี ( Obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกายตั้งแต่ 35   ห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
 • โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือดผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
 • โรคเรื้อน ( Leprosy )
 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัด            
 • โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( Yaws )
 • โรคเอดส์
 • มีเนื้องอก ทั้งเนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่ และเนื้องอกร้าย
 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

ข้อจำกัดด้านสุขภาพจิตใจ

 • โรคจิต ( Psychosis) ทุกประเภท
 • โรคประสาทอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัยเป็นที่สุด รวมทั้งโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ

คุณสมบัติสำหรับสอบนายสิบตำรวจเฉพาะสาย

คุณสมบัติสำหรับสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม

 • เพศชายเท่านั้น [ ไม่รับเพศหญิง ]
 • อายุ 18 – 27 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้ชายรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 (ถ้าหากเกินกว่านั้นจะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่จนเกินไป(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
 • เมื่อตรวจแบบ Snellen Chart ได้ค่าปกติที่ 6/6 สามารถอ่านชาร์จตัวเลขได้ (ไม่รับบุคคลตาบอดสี)

ตรวจสอบคุณสมบัติสมัครสอบนายสิบตำรวจ เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมลุยแล้วสมัครเป็นนายสิบตำรวจสายปราบปรามได้เลย

คุณสมบัติสำหรับสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

 • อายุ 18 – 27 ปี
 • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม (หญิง) และ 160 ซม. (ชาย)
 • ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่ใหญ่เกินไป (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
 • มีค่าสายตาปกติ 

ที่เหลือมีเพียงจิตใจการบริการ ก็มีคุณสมบัติสอบนายสิบตํารวจสายอำนวยการได้แล้ว

คุณสมบัติสำหรับสอบนายสิบตำรวจเฉพาะสาย

บุคคลใดบ้างที่ไม่สามารถสมัครสอบตำรวจได้

 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2565 
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง และต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ 
 • บุคคลที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ 
 • บุคคลที่ผ่อนผันทหาร หรือหนีทหาร

บุคคลที่มีภาระทางทหารประเภทไหนที่สามารถสมัครสอบตำรวจได้

 • อายุ 18 – 19  ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] สมัครได้ทั้งผู้เรียน รด.หรือไม่เรียน
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] 
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ]
 • เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] 
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ]

หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติสมัครสอบนายสิบตำรวจจนผ่านครบทุกข้อแล้ว หากยังไม่มั่นใจ ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบตำรวจที่มีการแข่งขันสูง ต้องการคำปรึกษา หรือสนใจติวสอบตำรวจ ติดต่อ และรับข่าวสารการสอบตำรวจต่าง ๆ จาก GovEntrance Police ได้ที่ https://www.goventpolice.com/ หรือเพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice

Top