สอบตำรวจปีล่าสุด

สอบตำรวจ 2565 สมัครที่ไหน ต้องสอบอะไรบ้าง

อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนอย่างอาชีพตำรวจ ทั้งเป็นที่เคารพ เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนแล้วยังจะมีสวัสดิการข้าราชการแบบครบครัน เรียกว่าดูแลเราไปได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว อีกทั้งตำแหน่งตำรวจยังมีอยู่หลากหลายหน้าที่ ทำให้สามารถรับบุคคลที่มีความสามารถได้หลากหลาย หากเราถนัดด้านไหนก็สามารถไปสมัครประจำตำแหน่งงานที่ถนัดได้เลย

มาถึงตรงนี้แล้วหลาย ๆ คนคงอยากทราบว่าจะสมัครสอบตำรวจอย่างไร สมัครสอบตำรวจวันไหน แล้วมีรูปแบบการสอบตำรวจอย่างไรบ้าง เราได้สรุปข้อมูลจากประกาศของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับล่าสุดปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกันการสมัครสอบตำรวจสายงานต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการเตรียมตัวสมัครสอบตำรวจอย่างไรให้ปัง

รับสมัครสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนและตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2565 รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,265 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับหลากหลาย ในหัวข้อนี้จะขอยกเฉพาะตำรวจชั้นประทวน มีตำแหน่งงานดังนี้

สอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน อักษรย่อ อก.1 หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

ปฏิบัติหน้าที่ : ด้านธุรการ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกำลังพล ด้านพลาธิการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการข่าวสาร เป็นต้น ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำหน้าที่วิทยากรในสังกัดสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

อัตราที่เปิดรับสมัครตำรวจ : เพศชายและหญิงจำนวน 725 อัตรา

สอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานสายดับเพลิงและสนับสนุนทางอากาศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกำหนดจึงจะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ในสายงานต่าง ๆ

ปฏิบัติหน้าที่ : สายงานแรก สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ดับเพลิง ในสังกัดกองกำกับการ 5 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (สายดับเพลิง อักษรย่อ สอ.2)

สายงานที่ 2 สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทำหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน ในสังกัดกองกำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสายงานต่อต้านการก่อการร้าย ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย ในสังกัดกองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (สายสนับสนุนทางอากาศ อักษรย่อ สอ.3)

อัตราที่เปิดรับสมัครตำรวจ : สายงานที่ 1 สอ.2 เพศชาย จำนวน 40 อัตรา และสายงานที่ 2 สอ. เพศหญิง จำนวน 200 อัตรา รวมทั้งหมด 240 อัตรา

สอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานสายควบคุมฝูงชน 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจกำหนดจึงจะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 และ 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ปฏิบัติหน้าที่ : ควบคุมฝูงชนและอารักขา (สายควบคุมฝูงชน อักษรย่อ คฝ.4)

อัตราที่เปิดรับสมัครตำรวจ : เพศหญิงจำนวน 100 อัตรา

สอบตำรวจชั้นประทวน สายวิทยาการ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

ปฏิบัติหน้าที่ : วิทยาการในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัตราที่เปิดรับสมัครตำรวจ : 100 อัตรา (เพศชาย พฐ. 5 จำนวน 80 อัตราและเพศหญิง พฐ.6 จำนวน 20 อัตรา)

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงตำแหน่งที่เปิดสมัครสอบตำรวจทั้งเพศชายและหญิง หากใครอยากรู้ข้อมูลแบบเจาะลึกของการสอบตำรวจหญิงอ่านต่อได้ที่ >> สอบตำรวจหญิง

กำหนดการสอบตำรวจปี 2565

การรับสมัครสอบตำรวจของบุคคลภายนอก เข้าบรรจุและแต่งตั้งรับราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี
พ.ศ. 2565 มีกำหนดการดังนี้

 • ประกาศรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ในวันที่ 5 กันยายน 2565
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครสอบตำรวจข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 และประกาศผังที่นั่งสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
 • สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
 • ประกาศผลรอบแรก วันที่ 8 ธันวาคม 2565 

โดยทุกขั้นตอนในการสมัครสอบจะเปิดให้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสถานที่สอบได้ตามที่มีระบุในใบสมัคร (ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค) 

ช่วงเวลารับสมัครอาจใกล้ปิดลงแล้ว แต่ยังมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการสอบตำรวจของปี 65 นี้อยู่ หากจะเตรียมตัวตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป ใครกลัวอ่านเองไม่ทัน สนใจอยากติวสอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติวสอบตำรวจ

จะสอบตำรวจต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ที่จะสอบตำรวจ มีดังนี้

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง (ตามที่แต่ละหน่วยงานระบุ)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (30 กันยายน 2565)
 • เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก (แต่ค่า BMI ไม่เกิน 35)
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือปวช. หรือกศน. เทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด แต่ต้องจบการศึกษาแล้วเท่านั้น
 • รอยสักรวมขนาดทั้งหมดทั้งร่างกายไม่เกิน 16 ตารางเซนติเมตร
 • ไม่มีปัญหาทางสุขภาพร้ายแรง เป็นโรคต้องห้ามของอาชีพตำรวจ
 • ไม่รับสมัครสอบตำรวจผู้ที่มีภาระทางทหาร
 • ไม่รับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชศาสนาใด ๆ 
 • ไม่มีประวัติทุจริตการสอบเข้าราชการ

หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าถ้าสายตาสั้นสอบตำรวจได้ไหม คำตอบคือสามารถสอบตำรวจได้ ผู้สมัครสามารถสวมแว่นสายตาเข้าไปสอบตำรวจได้เลย แต่ตาบอดสีห้ามสมัครสอบตำรวจ

สอบตำรวจมีสอบอะไรบ้าง

สอบข้อเขียน 

การสมัครสอบตำรวจด่านแรกคือการสอบข้อเขียน โดยแนวข้อสอบจะเป็นตัวเลือก (ปรนัย 4 ตัวเลือก) ทั้งหมด 150 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งวิชาที่ออกสอบดังนี้

 • ความสามารถทั่วไป 10 ข้อ
 • ภาษาไทย 20 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน 45 ข้อ
 • สังคม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

ในขั้นแรกเมื่อผ่านข้อสอบเขียนแล้วจะมีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ดังนี้

สอบสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบร่างกายตำรวจนั้นขึ้นอยู่กับสายงานที่สมัคร หากเป็นสายงานอำนวยการและสนับสนุนจะมีเพียงแต่ตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ที่โรงพยาบาลตำรวจเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นสายควบคุมฝูงชน สายดับเพลิงและสนับสนุนทางอากาศ จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติมคือ

 • กลุ่มที่ 1 ว่ายน้ำ วิ่ง
 • กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น

สอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์ตำรวจจะเป็นการทดสอบว่าผู้สมัครสอบตำรวจมีทัศนคติการทำงาน การร่วมงานอย่างไร วิธีคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

หลักฐานสำหรับสมัครสอบ

หลักฐานการสมัครสอบตำรวจจะต้องมี

 • รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นสีเข้ม รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ไม่หมดอายุเท่านั้น (ไม่สามารถใช้บัตรอื่นได้)
 • ค่าสมัครสอบ แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมสอบตำรวจ 550 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท 

หลังจากชำระค่าสอบตำรวจแล้วสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบในเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มสอบตำรวจ

เตรียมตัวสอบตำรวจ

สำหรับผู้ที่เข้าอ่านข้อมูลการสมัครสอบตำรวจก็คงเป็นผู้ที่สนใจจะสอบเป็นตำรวจ หากคุณอยากเป็นหนึ่งในผู้ที่สอบติดตำรวจ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรับราชการ การเตรียมตัวสอบตำรวจก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย เพราะถึงแม้ว่าจำนวนเปิดรับสมัครจะค่อนข้างมาก แต่หากเทียบกับข้อมูลผู้สมัครสอบตำรวจในแต่ละปี ครั้งละหลักแสน จำนวนเปิดรับเพียงเท่านี้นับว่าน้อยมาก ๆ โอกาสเพียง 1 ในหลายร้อยเท่านั้น

ดังนั้นจะเตรียมตัวสอบตำรวจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครตำรวจทั้งหมด 
 • อ่านหนังสือ หาแนวข้อสอบย้อนหลังทบทวนบทเรียน สามารถดูแนวข้อสอบเบื้องต้นได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจ
 • ออกกำลังกายเพื่อเตรียมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการตรวจสุขภาพ
 • หากคิดว่าการอ่านหนังสือด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ ควรหาสถาบันติวสอบตำรวจที่มีคุณภาพ มีผู้สอนที่มีความรู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์มาก
 

ถึงแม้ว่าการรับสมัครสอบตำรวจประจำปี 2565 จะเริ่มแล้ว (แถมยังใกล้ปิดรับสมัครแล้วด้วย) แต่ก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่บ้าง ถ้าจะสอบตำรวจ ต้องเริ่มติวสอบตำรวจตั้งแต่วันนี้เลย หากสนใใจสามารถเข้ามาปรึกษา เตรียมความพร้อมไปกับเราได้ที่ GovEntrance Police

ช่องทางติดต่อเรา

Facebook : GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ

Website : https://www.goventpolice.com/

Top