11 เทคนิค เตรียมตัวสอบตำรวจ

11 เทคนิค เตรียมตัวสอบตำรวจอย่างไรให้ผ่านฉลุย!

เชื่อว่าตำรวจเป็นอาชีพที่หลายๆ คนอยากจะเป็นเพราะเป็นอาชีพที่มียศมีเกียรติและมีการงานที่มั่นคงหรืออาจจะเพราะว่าเป็นอาชีพในฝันของหลายคนเมื่อตอนเป็นเด็ก แต่การเป็นตำรวจนั้นจะต้องผ่านการทดสอบที่เปิดรับสมัครประจำปีและต้องเตรียมตัวสอบตำรวจประมาณ 90-120 วันหลังจากการประกาศเปิดรับสมัคร

ดังนั้นการเตรียมตัวสอบตำรวจจะมีความสำคัญอย่างมากและจะเพิ่มโอกาสให้สอบผ่านได้มากขึ้น การทดสอบประกอบทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้านสมรรถภาพทางกายทุกคนต้องเตรียมตัวพร้อมกันทั้งสองด้าน วันนี้เรามี 11 เทคนิคที่จะช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวสอบตำรวจได้อย่างมั่นใจและให้ผลลัพธ์ที่ดี

พร้อมเตรียมตัวสอบตำรวจ

การเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจที่ดีควรจะรู้ว่าวิชาที่ต้องสอบนั้นมีวิชาอะไรบ้าง เพราะว่าการทดสอบความรู้ความสามารถถือว่าเป็นด้านแรกในการเป็นตำรวจ ถ้าคะแนนของเราไม่ถึงจะไม่สามารถเข้าไปสอบต่อในรอบที่สองได้


โดยวิชาที่ต้องสอบมี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ และวิชาอื่นๆ ของแต่ละสายของตำรวจไม่ว่าจะเป็น

  • ตำรวจปราบปราม คอยทำหน้าที่ภาคสนามดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีวิชากฎหมายที่เฉพาะเจาะจงต่างจากการสอบตำรวจจภาคอื่น
  • ตำรวจอำนวยการ คอยดำเนินการด้านเอกสารและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีวิชาพรฎ.46 ซึ่งต้องศึกษาอย่างเจาะลึก
  • ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง คอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องเดินทางข้ามเขตแดน มีวิชาเฉพาะสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหลายแขนง 
  • ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ผู้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ หลักนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง สอบด้วยเนื้อหาวิชาพื้นฐานแต่มีการแข่งขันไม่น้อยเลย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกลิงก์ข้างต้น เพราะได้มีการรวบรวมให้แล้วว่าแต่ละสายนั้นมีการสอบวิชาอะไรบ้าง

2.จัดตารางเวลาการอ่านอย่างเป็นระบบ

จัดตารางเวลาเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจ

การจัดตารางเวลาอ่านอย่างเป็นระบบเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจ เมื่อเรารู้วิชาที่จะออกสอบตามสายตำรวจที่ต้องการจะสมัคร เราควรจัดตารางการอ่านเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับเวลาและจัดแบ่งเวลาตามความยาก ความง่าย หรือความถนัดในเนื้อหาของวิชานั้นๆ

ควรปรับการอ่านให้เหมาะสมกับตัวเราเองว่าต้องการอ่านเนื้อหาวิชาที่ง่ายและถนัดก่อนหรือวิชาที่ยากและไม่ถนัด เพราะแต่ละคนมีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และมีความถนัดในวิชานี้แล้ว อาจจะเก็บไว้เป็นวิชาสุดท้ายในการอ่านแล้วเลือกอ่านวิชาที่ไม่ถนัดก่อนเพื่อให้มีเวลาทบทวนวิชาอื่นมากกว่า

3.อ่านหลายๆครั้งเพื่อเก็บรายละเอียด

เทคนิคต่อไปเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจให้ดีคือการ อ่านเนื้อหาหลายๆ ครั้งเพื่อเก็บรายละเอียด การอ่านเนื้อหาวิชารอบแรกเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาพร้อมกับทำให้เรารู้ว่าวิชาไหนที่เราควรจะต้องโฟกัสและอ่านให้มากขึ้นหรือน้อยลงตามความเข้าใจของตัวเรา

การอ่านรอบต่อๆ ไปจะทำให้เราเก็บรายละเอียดความสำคัญของวิชานั้นๆ ได้พร้อมทั้งกับสรุปใจความที่เราควรจะต้องจำและรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจของเรา

4.จดบันทึกเนื้อหาสำคัญ

เทคนิคเตรียมตัวสอบตำรวจ เทคนิคนี้สามารถทำควบคู่กับเทคนิคก่อนหน้านี้ คือการจดบันทึกเนื้อหาสำคัญ การอ่านเนื้อหาวิชาที่จะออกในรอบที่สองหรือรอบที่สามขึ้นไป เราควรจะจดบันทึกเนื้อหาสำคัญไว้ในสมุดบันทึกเพื่อง่ายต่อการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ และจะทำให้เราจัดระบบความคิดส่วนตัวของวิชานั้นๆ ด้วย อีกทั้งการเขียนจะช่วยในการจำเนื้อหาที่เราอ่านได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น

5.ทบทวนเนื้อหา

ทบทวนหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจ

หลังจากการอ่านเนื้อหาวิชาหลายๆ รอบพร้อมกับจดบันทึกเนื้อหาที่สำคัญลงในสมุดบันทึกแล้ว เทคนิคต่อไปคือการทบทวนเนื้อหาซึ่งการทบทวนเนื้อหาสำคัญจากสมุดบันทึกที่เราจด จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านทบทวนเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญต่อการเตรียมตัวสอบตำรวจรอบและจะช่วยให้เราจดจำเนื้อหานั้นได้มากกว่าการอ่านหนังสือใหม่ทั้งเล่มอีกรอบ

6.ฝึกทำข้อสอบแต่ละวิชา

เทคนิคสำคัญเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจต่อไปคือการฝึกทำข้อสอบของแต่ละวิชา เพราะจะทำให้รู้ว่าเราเข้าใจวิชาต่างๆ มากน้อยแค่ไหน วิชาไหนที่ควรกลับไปอ่านเพิ่มเติม วิชาไหนที่ทำได้ดีแล้วอาจจะลดเวลาการอ่านและทบทวนเพื่อไปเพิ่มเวลาให้กับวิชาที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อสอบแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อสอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายตำรวจและผู้สมัครว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเรารู้ว่าแต่ละวิชามีจำนวนข้อสอบเท่าไร ยิ่งมีมากก็ยิ่งควรฝึกทำข้อสอบวิชานั้นให้เยอะขึ้นเพราะเนื้อหาที่ออกสอบมีโอกาสที่จะครอบคลุมมากกว่าวิชาอื่น

7.ฝึกทำข้อสอบเก่า

หลังจากฝึกทำข้อสอบแต่ละวิชาแล้ว เราควรฝึกทำข้อสอบเก่าเพื่อช่วยในการเตรียมตัวสอบตำรวจให้พร้อมมากขึ้น การฝึกทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราคุ้นชินกับรูปแบบการออกข้อสอบและถ้าทดลองจับเวลาตอนฝึกทำด้วยจะช่วยให้ชินกับการสอบในเวลาจำกัด ข้อสอบนายสิบตำรวจอาจจะมีความแตกต่างจากข้อสอบทั่วไปที่เคยทำ เราสามารถดูแนวข้อสอบตำรวจเพื่อที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจได้ดีขึ้น

ดูตัวอย่างข้อสอบอย่างละเอียดได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจ

8.เตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ

จากที่ทราบกันว่าการทดสอบของตำรวจมีทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้านร่างกายเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้วิชาการและร่างกาย การเตรียมตัวสอบตำรวจที่ดีเราควรเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายให้เป็นประจำ หลังจากผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกสองรอบซึ่งมีความสำคัญเพราะถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าบรรจุเป็นตำรวจได้

9.พักผ่อนให้เพียงพอ

การเตรียมตัวสอบตำรวจที่ดีต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

เทคนิคเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นตอนอ่านทบทวนวิชาต่างๆ หรือการฝึกทำข้อสอบทั้งข้อสอบแต่ละวิชารวมถึงข้อสอบเก่าๆ ควรจัดเวลาให้ดีเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและเต็มที่เพราะจะทำให้มีกำลัง มีสติ เกิดความคิดต่างๆ ในการเตรียมตัวสอบตำรวจของเรา

การพักผ่อนให้เพียงพอนั้นยังสำคัญมากในช่วงเข้าทดสอบในสนามจริง เมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้ทำข้อสอบได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อพักผ่อนเพียงพอเต็มที่แล้วทำให้สมองได้พัก ความคิด ความจำต่างๆ จะมีประสิทธิภาพที่ดีในช่วงการทดสอบ

10.ทดสอบความรู้กับเพื่อนๆ

อีกเทคนิคที่จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบตำรวจของทุกคนมีประสิทธิภาพที่ดีและไม่น่าเบื่อ พร้อมสร้างแรงจูงใจคือการทดสอบความรู้กับเพื่อนๆ ที่รู้จักที่อยากเป็นตำรวจเหมือนกัน การทดสอบทำได้ทั้งวิชาการต่างๆ หรือเป็นการแข่งขันในด้านกายภาพเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมทางร่างกายของเราด้วยได้อีกด้วย

การทดสอบด้านวิชาต่างๆ ทำให้ได้ทบทวนวิชานั้นๆ ไปในตัวอีกทั้งเพื่อนๆ อาจจะมีข้อมูลความรู้สำคัญที่แบ่งปันกันหรือเพื่อนบางคนมีความถนัดในวิชาที่ดีกว่าเรา ก็สามารถช่วยสอนทำความเข้าใจให้กับเราได้ ถ้าเรามีวิชาที่ถนัดก็ยังสอนเพื่อนได้อีกด้วย การสอนกันและกันก็เป็นการทบทวนวิชาอีกแบบหนึ่งเพิ่มความเข้าใจในวิชานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ซ้ำๆ เดิมๆ ด้วย

11.ติวสอบเสริมความมั่นใจ

มาถึงเทคนิคสุดท้ายในการเตรียมตัวสอบตำรวจเป็นเทคนิคที่จะเสริมความมั่นใจในการสอบเข้าเป็นตำรวจทุกสายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี คือการติวสอบตำรวจ เมื่อเราเตรียมตัวสอบตำรวจตามเทคนิคต่างๆ มาแล้วแต่ยังขาดความมั่นใจว่าจะพร้อมเข้าสอบในสนามจริงหรือเปล่า การติวสอบตำรวจนั้นตอบโจทย์และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราได้

การติวสอบตำรวจจะมีพี่ๆ คุณครู ผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำต่างๆ อีกทั้งยังมีแนวการสอบ ข้อสอบต่างๆ ที่ตรงต่อสายตำรวจที่เราต้องการสมัคร แต่ละสายตำรวจจะมีวิชาทดสอบเฉพาะของวิชานั้นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติวสอบตำรวจ 

เทคนิคดีๆ ทั้งหมด 11 เทคนิคนั้นเชื่อว่าถ้าได้ลองทำแล้วจะช่วยให้การเตรียมตัวสอบตำรวจมีประสิทธิภาพที่ดีเสริมสร้างความพร้อมของทุกคนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ หรือด้านร่างกาย สร้างความมั่นใจว่าจะต้องสอบผ่านเข้าไปเป็นตำรวจตามที่ต้องการแน่นอน

ถ้าต้องการเพิ่มความมั่นใจหรืออยากจะปรึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบนายสิบตำรวจทุกๆ สาย ติดต่อได้ทาง https://www.facebook.com/GovEntPolice/ หรือต้องการข้อมูลแนวข้อสอบตำรวจ เพื่อทดลองทำ ทาง GovEntrace Police มีการเปิดติวสอบตำรวจทั้งสายปราบปราม สายอำนวยการ สายตรวจคนเข้าเมือง และ สายพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งครบทั้ง 4 สายตำรวจหลักๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง

Top