สอบสัมภาษณ์ตำรวจ เตรียมตัวอย่างไร

สอบสัมภาษณ์นายสิบตำรวจ เตรียมตัวไว้ก่อน ได้เปรียบกว่า!!

มีน้อง ๆ หลายคนอยากสมัครเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งน้อง ๆ ที่อยากเป็นตำรวจคงรู้วิธีการเตรียมตัวติวข้อสอบกันแล้ว แต่ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ละเลยไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าน้อง ๆ จะทำข้อสอบปรนัยและอัตนัยผ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าน้อง ๆ จะได้รับการบรรจุเลยทันที เพราะยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ตำรวจ มีหลายคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เนื่องจากสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านก็มีเหมือนกัน 

วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ตำรวจและคำถามต่าง ๆ ที่คาดว่าทางสถาบันจะถามน้อง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้เตรียมคำตอบเผื่อไว้ก่อนเพื่อไม่ทำให้การตอบคำถามระหว่างการสอบสัมภาษณ์สะดุด และการเตรียมคำตอบไปก่อน สามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลและความตื่นเต้นได้ ทำให้เวลาที่น้อง ๆ สอบสัมภาษณ์จะได้มีความมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจนี้ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพ เพราะอาชีพตำรวจพิสูจน์หลักฐาน นอกจากน้อง ๆ จะเก่งด้านวิชาการแล้ว ยังต้องมีบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย

เราจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไรให้สถาบันรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ตำรวจตำแหน่งอื่น ๆ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรตำรวจพิสูจน์หลักฐานและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพตำรวจ

ก่อนที่น้อง ๆ จะสอบสัมภาษณ์ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานทำหน้าที่อะไรบ้าง ให้ความช่วยเหลือประชาชนและภายในองค์กรตำรวจด้านใดบ้าง นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การตำรวจโดยรวมด้วย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจระบบและสามารถทำงานในตำแหน่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ง่ายขึ้น

ความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีขณะสอบสัมภาษณ์ตำรวจ

ความมั่นใจถือว่ามีส่วนสำคัญในการถูกรับบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เพราะการมีความมั่นใจในตัวเองขณะสื่อสารหรือในการทำงาน จะสามารถทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเราได้ซึ่งส่งผลให้ประสบความสำเร็จในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายง่ายขึ้น และความมั่นใจในตัวเองยังส่งผลให้น้อง ๆ มีบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถืออีกด้วย

การแต่งกายและทรงผมเข้าสอบสัมภาษณ์ตำรวจ

การเข้าสอบสัมภาษณ์ตำรวจจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยและสะอาด ส่วนทรงผมจะต้องรวบเก็บให้เรียบร้อย ไม่ควรทำทรงผมปิดบังใบหน้า เพราะการเป็นตำรวจจะต้องมีบุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งนอกจากการวางท่าทางที่ดีแล้ว เครื่องแต่งกายและทรงผมยังสามารถช่วยส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย (ชุดที่จะใส่สอบสัมภาษณ์ตำรวจสามารถเป็นชุดเดียวกันกับชุดที่ใส่เข้าสอบปรนัยและอัตนัยได้)

การเข้าพบกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำรวจ

ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตำรวจน้อง ๆ ควรที่จะเคาะประตูห้องก่อนเพื่อให้สัญญาณว่าเรากำลังจะเข้าไปในห้อง หากเดินเข้าไปเจอกรรมการสอบสัมภาษณ์ อย่าพึ่งนั่ง ให้น้อง ๆ ยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีกับกรรมการสอบสัมภาษณ์ก่อน (ในกรณีที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ตำรวจมีหลายท่าน ให้น้อง ๆ ยืนที่ตรงกลางและไหว้ 1 ครั้ง) และรอให้กรรมการเชิญนั่ง หากท่านไม่ได้กล่าวเชิญนั่ง ให้น้อง ๆ ขออนุญาตก่อนนั่ง

กรรมการสอบสัมภาษณ์ตำรวจเริ่มให้แนะนำตัวเอง

แนะนำชื่อ-นามสกุลของตัวเองด้วยน้ำเสียงที่กระชับชัดเจนพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าและสายตาที่เป็นมิตร เพื่อพร้อมรับฟังคำถามจากทางฝั่งกรรมการ แต่ถ้าหากน้อง ๆ เจอคำถามที่ต้องใช้เวลาคิดหาคำตอบ อย่าทำท่าอํ้าอึ้งหรือลุกลน ให้น้องใจเย็น ตั้งสติ และทำตัวให้นิ่งที่สุดเพื่อคิดคำตอบ หรือถ้าน้องฟังคำถามไม่ชัดเจนสามารถแจ้งขออย่างสุภาพเพื่อให้กรรมการทวนคำถามอีกรอบได้ แต่สุดท้ายแล้วถ้าน้องตอบไม่ได้จริง ๆ อย่านำข้อมูลที่ไม่รู้จริงมาตอบ ให้แจ้งกับทางกรรมการไปตรง ๆ ว่าไม่ทราบคำตอบจริง ๆ

ตัวอย่างคำถามในการสอบสัมภาษณ์ตำรวจ และแนวทางการตอบ

การสอบสัมภาษณ์ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน นอกจากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรตำรวจและเรื่องทั่วไป ทางกรรมการสอบสัมภาษณ์ยังดูปฏิกิริยา ไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อน้อง ๆ เจอคำถามที่ไม่รู้คำตอบ ดังนั้นการเตรียมคำถาม-คำตอบเผื่อเอาไว้ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงหากเจอคำถามที่ต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงชัดเจนหรือเป็นคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับองค์กรตำรวจ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมคำถามยอดฮิตการสอบสัมภาษณ์ตำรวจมาไว้ให้น้อง ๆ แล้ว

 • ทำไมถึงอยากเป็นตำรวจ: น้อง ๆ จะต้องตอบคำถามตามความรู้สึกและความคิดจริง ๆ ด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่
 • มีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง: น้อง ๆ สามารถตอบตามความสามารถที่ตัวเองมีได้เลยเช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรีหรือวาดรูป เป็นต้น
 • ถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและครอบครัว: น้อง ๆ ต้องเรียบเรียงข้อมูลระดับการศึกษา สถาบันศึกษา และคำตอบสำหรับคำถามเรื่องครอบครัวให้ดี
 • กรรมการบางท่านอาจจะขอดู Facebook, Instagram และ Twitter: น้อง ๆ จะต้องลบโพสต์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมออก เพราะบางโพสต์อาจมีผลต่อการรับเข้าบรรจุข้าราชการตำรวจ
 • รู้จักหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือไม่: น้อง ๆ จะต้องหาข้อมูลมาให้ครบถ้วน และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากน้อง ๆ ต้องทำงานเกี่ยวกับสายงานนนี้ ห้ามตอบมั่วเด็ดขาด ซึ่งคำถามนี้มีผลต่อการรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจอย่างมาก
 • ปัจจุบันประชาชนเกลียดตำรวจกันเยอะมาก ทำไมถึงยังอยากเป็นตำรวจ: น้อง ๆ จำเป็นต้องระมัดระวังคำตอบของข้อนี้ให้ดี เป็นคำถามที่มีความละเอียดอ่อน เพราะอาชีพที่น้องอยากทำโดนประชาชนเกลียดเยอะ ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อสายอาชีพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
 • จำลองเหตุการณ์ หากคุณพ่อหรือคุณแม่ของน้อง ๆ เล่นการพนัน น้องซึ่งมีอาชีพเป็นตำรวจ จะจับคุณพ่อหรือคุณแม่เข้าคุกไหม: เราขอแนะนำให้น้อง ๆ ตอบไปว่าจะทำตามหน้าที่ แล้วค่อยทำเรื่องขอประกันตัวคุณพ่อหรือคุณแม่ภายหลัง เนื่องจากน้องเป็นตำรวจต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
 • หากผู้บัญชาการสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะทำตามไหม: เป็นคำถามที่เอาไว้วัดใจน้อง ๆ ดังนั้นเตรียมคำตอบให้ดี
 • ชื่อของผบ.ตร.คนปัจจุบัน: การที่น้อง ๆ จะเข้าไปทำงานภายใต้องค์กรใดก็ตาม จะต้องรู้ข้อมูลของหัวหน้างานที่นั้น ๆ ด้วย
 • ชื่อผู้บัญชาการ (ตามภาคที่เลือกสอบ): น้อง ๆ ต้องหาข้อมูลบุคลากรในองค์กรของพื้นที่ที่น้องเลือกเข้าบรรจุ
 • เป็นตำรวจต้องกล้ายิงผู้ร้าย หากคุณยิงผู้ร้ายคนดังกล่าวตายจะกลัวบาปไหม: ข้อนี้น้อง ๆ จ้องมีความมั่นใจในการตอบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคน
 • ตำรวจเงินเดือนน้อย หากมีภาระทางบ้านเงินเดือนแค่นี้จะพอใช้ไหม: น้อง ๆ สามารถตอบตามความเป็นจริงอ้างอิงจากสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวน้องได้เลย
 • ทำไมถึงเลือกสายงานนี้: น้อง ๆ ตอบตามความจริงเหตุผลที่น้องเลือกสายงานนี้ได้เลย
 • คำถามเกี่ยวกับการเมืองเช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเลือกอะไร (โดนถามทุกคน): น้อง ๆ ต้องเตรียมข้อมูลมาตอบคำถามนี้ดี ๆ เพราะน้องจะต้องมีอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อดูแลความสงบสุขของคนไทย
 • ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องแต่งกายและมีทรงผมที่สุภาพ มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเยอะ: หากน้อง ๆ สามารถทำตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ให้น้องตอบกรรมการอย่างมั่นใจว่าน้องทำตามกฎได้ทุกข้อ
 • หากสอบสัมภาษณ์ตำรวจไม่ผ่าน จะเสียใจไหม: น้อง ๆ ตอบตามความรู้สึกตัวเองได้เลย
 • มีอะไรจะถามกรรมการหรือเปล่า: ข้อนี้แนะนำให้น้อง ๆ คิดคำถามเพิ่มเติมมาถามกรรมการ เพราะกรรมการจะดูปฏิกิริยาด้านการใฝ่เรียนรู้

ข้อมูลสอบสัมภาษณ์ตำรวจที่เราได้รวบรวมมา สามารถเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ตอบคำถามตอนสอบสัมภาษณ์ตำรวจ แต่นอกจากการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ตำรวจแล้ว น้อง ๆ ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ด้านวิชาการ ด้านสมรรถภาพร่างกาย และด้านสภาพจิตใจ ถ้าน้องมีความฝันที่อยากทำอาชีพตำรวจ อย่าปล่อยให้ความฝันนั้นหลุดมือ ขอเพียงน้องมีความมั่นใจและมีการเตรียมตัวที่ดี ต้องทำได้แน่นอน พวกเราคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอ

หากน้อง ๆ ต้องการคำปรึกษาหรือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องการเตรียมสอบ สามารถติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวข้อสอบหรือข่าวสารการเปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจและการรับสมัครตำรวจเข้าบรรจุในสายงานอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังเปิดรับติวสอบตำรวจครอบคลุมทุกวิชาทั้ง 4 สายงาน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจอำนวยการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือตำรวจปราบปราม อีกด้วย กดดูรายละเอียดครอสต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

Top