อยากเป็นตำรวจ ทำอย่างไร

อยากเป็นตำรวจต้องจบอะไร เรียนสายอะไร คณะไหนถึงจะดี

สำหรับใครที่กดเข้ามาอ่านบทความนี้ คุณต้องมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจกันแน่นอน เนื่องด้วยอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และเป็นอาชีพข้าราชการที่มีให้ทั้งเงินเดือน อีกทั้งยังมีสวัสดิการให้มากมาย ทำให้ในปัจจุบันนี้การจะสอบเข้าเป็นตำรวจนั้นจึงมีการแข่งขันที่สูงอยู่ไม่น้อย

ซึ่งหากคุณกำลังอยากรู้ว่าการจะสอบเป็นตำรวจทำอย่างไรบ้าง ต้องเรียนจบอะไรมาก่อนไหม เรียนสายไหนถึงจะดี มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั้น อยากเป็นตํารวจต้องเรียนคณะอะไร ในวันนี้เราก็ได้รวบรวมคำตอบมาให้คุณแล้วว่าการสอบเข้าแต่ละหน่วยงานของอาชีพตำรวจนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

Table of Contents

อยากเป็นตำรวจต้องเรียนจบที่ไหนก่อนไหม ต้องใช้วุฒิระดับไหนบ้าง

อยากเป็นตำรวจนั้นจะมีเปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิมัธยมปลายหรือม.6 ไปจนถึงวุฒิปริญญาตรี และคุณจำเป็นต้องเรียนจบก่อน ถึงจะสามารถสอบเข้าได้ ซึ่งแต่ละสายงานนั้นก็จะใช้วุฒิไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกสอบสายงานไหนนั้นเอง

อยากสอบตำรวจก็มีหลากหลายสายงานให้คุณเลือกสมัคร ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสายอำนวยการ ตำรวจอำนวยการพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจปราบปราม ตำรวจสอบสวน ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น

ตำรวจมีจำกัดอายุหรือเพศไหม

ใครที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจคุณสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่อายุ 18 – 35 ปี และบางสายงานอาจจะรับแค่เพศชาย อย่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำรวจน้ำ เป็นต้น

ในส่วนของสายงานอื่นๆ ก็ยังมีการรับสมัครทั้งเพศชายและหญิง แต่อาจจะรับเพศชายค่อนข้างมากกว่า สำหรับผู้หญิงที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหญิง ในปัจจุบันก็มีเปิดรับสมัครหลายสายงาน หากคุณสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตำรวจหญิง

อยากเป็นตำรวจเรียนคณะอะไรดี

การรับสมัครของตำรวจนอกจากจะรับสมัครตั้งแต่วุฒิม.6แล้ว สำหรับใครที่กำลังจะศึกษาเรียนต่อวุฒิปริญญาตรี อยากเป็นตํารวจต้องเรียนคณะอะไรดีนั้น มีดังนี้

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับที่อยากเป็นตำรวจแนะนำให้เรียนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากในสายงานนี้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวางแผน บริหาร ซึ่งหากคุณสามารถสอบติดตำรวจได้ คุณจะได้รับยศสิบตำรวจตรี และเมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ แต่อายุคุณจะต้องไม่เกิน 25 ปี

 • คณะนิติศาสตร์

แน่นอนว่าการทำงานของตำรวจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน ความยุติธรรมและความปลอดภัย ซึ่งหากคุณสามารถสอบติดตำรวจได้ คุณจะได้รับยศสิบตำรวจตรี และเมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ แต่อายุคุณจะต้องไม่เกิน 25 ปี

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อาชีพตำรวจนอกจากจะมีสายงานที่สืบสวนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแล้ว ก็ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ในด้านงานบัญชี เพื่อมาทำงานในด้านอำนวยการ ธุรการและอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจนั่นเอง

 • คณะวิทยาศาสตร์/เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา

ขั้นตอนการสืบสวนนั้น ต้องการผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ในสายงานพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งหากคุณสามารถสอบติดตำรวจได้ คุณจะได้รับยศร้อยตำรวจตรีทันที

 • คณะดุริยางค์/ดนตรี

สำหรับใครที่มีความสามารถในด้านดนตรีก็สามารถเป็นตำรวจได้ ซึ่งหากคุณสามารถสอบติดตำรวจได้ คุณจะได้รับยศสิบตำรวจตรี และเมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ แต่อายุคุณจะต้องไม่เกิน 25 ปี

มีหลักสูตรที่ช่วยให้สอบเทียบตำรวจได้เลยไหม

สำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจและกำลังคิดจะเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เราก็มีข้อมูลมาแนะนำให้ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับสอบเทียบตำรวจ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สาขาบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับสอบเทียบตำรวจ

 • มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

หลักสูตรระดับปริญญาเอกสำหรับสอบเทียบตำรวจ

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม

การสอบเข้าเป็นตำรวจประเภทนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. และ ปวส.)

อยากเป็นตำรวจต้องใช้วุฒิอะไรสมัคร

โรงเรียนนายสิบตำรวจ

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-27 ปี และสถานะโสด ผู้สมัครชายจะต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และผู้หญิงต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร นอกจากนี้หากผู้สมัครผ่านการทดสอบ จะได้เรียนตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี และถ้าคุณอายุยังไม่เกิน 25 จะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อยากเป็นตำรวจคุณควรเตรียมความรู้ให้พร้อม เพราะในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจ จะมีการทดสอบวิชาดังนี้ ความสามารถทั่วไป,ภาษาไทย,ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ),สังคมวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำรวจน้ำ

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง17 – 20 ปี และรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น หากคุณได้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียนต่อตามหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี และจะได้รับการแต่งตั้งยศสิบตำรวจตรี เข้าทำงานหน่วยตำรวจน้ำ และถ้าคุณอายุยังไม่เกิน 25 จะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หากคุณอยากเป็นตำรวจของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตำรวจน้ำโดยวิชาที่ออกข้อสอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์

สอบเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

หากคุณอยากเป็นนายร้อยตํารวจหญิง ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 16 – 21 ปี และสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้สมัครจะต้องมีสายตาไม่สั้นเกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100 และมีสัญชาติไทย

อยากเป็นตำรวจต้องมีวินัย ทบทวนทำข้อสอบ เพราะวิชาที่ออกข้อสอบในการสอบเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ผู้ช่วยพยาบาล)

สำหรับใครที่อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล ในอาชีพตำรวจก็มีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 16-45 ปี เพศหญิงจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

ส่วนเพศชายจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 77 กิโลกรัม ซึ่งวิชาที่ออกข้อสอบในการสอบเข้า ได้แก่ ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้านเหตุผล และความถนัดด้านมิติสัมพันธ์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

อยากเป็นตำรวจของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้สมัครกำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีอายุ 16-25 ปี มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครคือผลคะแนนสอบ GAT/ PAT1 (คณิตศาสตร์) / PAT2 (วิทยาศาสตร์)

การสอบเข้าเป็นตำรวจประเภทนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

โรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

คุณสมบัติของผู้ที่อยากเป็นตำรวจของโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ คุณจะต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 15-18 ปี มีวุฒิมัธยมปลายหรือม.6 สายวิทย์ – คณิต หากผ่านการคัดเลือกจะได้ศึกษาหลักสูตร 2 ปีจาก ร.ร.เตรียมทหาร และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ ร.ร.นายร้อยตำรวจ

หลังจบออกมาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งวิชาที่ออกข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา

โรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ

สำหรับใครที่อยากเป็นนายร้อยตํารวจ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปี มีวุฒิมัธยมปลายหรือม.6 สายวิทย์ – คณิต ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้ศึกษาหลักสูตรเป็ระยะเวลา 2 ปี จาก ร.ร.เตรียมทหาร และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ ร.ร.นายร้อยตำรวจ หลังจบออกมาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิชาที่ออกข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ส่วนการสอบรอบที่สองมีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รอบสามจะมีการสอบสัมภาษณ์

การสอบเข้าเป็นตำรวจประเภทบุคคลภายนอก

ใครที่อยากเป็นตำรวจ แม้ว่าคุณจะเป็นบุคคลภายนอก ก็มีรับสมัครผู้ที่มีปริญญาตรีดังต่อไปนี้ สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะมีการเปิดรับในแต่ละปี หากคุณผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน

การสอบเข้าเป็นตำรวจของหน่วยงานย่อยต่างๆ

อยากเป็นตำรวจมีสายงานอะไรบ้างให้เลือก

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ผู้ที่สอบผ่านจะถูกบรรจุแต่งตั้งเป็นสิบตำรวจตรี และได้รับสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งเพศหญิงและเพศชาย

สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน

ผู้สมัครเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา มีอายุระหว่าง 18-35 ปี

หากคุณผ่านการคัดเลือกจะถูกบรรจุแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง18-35 ปี จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น หากคุณผ่านการคัดเลือกจะถูกบรรจุแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

กองดุริยางค์ตำรวจ

สำหรับใครที่มีความสามารถด้านดนตรี ดุริยางค์ไทยหรือสากล กองดุริยางค์ อยากเป็นตำรวจก็สามารถสมัครได้ หากคุณเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี หากคุณได้ผ่านการคัดเลือกคุณจะได้ทำหน้าที่ดุริยางค์ และได้รับยศสิบตำรวจตรี ซึ่งหลังจากเข้ารับราชการครบ 1 ปี จะมีสิทธิสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยอีกด้วย

กองอื่นๆ

สำหรับใครที่มีปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากคุณอยากเป็นตำรวจในบางปีก็อาจมีการเปิดรับสมัครหน่วยงานต่อไปนี้ กองโยธา กองต่างประเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นต้น หากคุณได้รับการคัดเลือกจะได้แต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและเมื่อคุณมีการสอบเลื่อนขั้นในอนาคตก็อาจได้เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อไป

4 ข้อสำคัญที่ควรรู้หากอยากเป็นตำรวจ

อยากเป็นตำรวจมีสวัสดิการอะไรบ้าง

ยศตำรวจมีอะไรบ้าง มีกี่ขั้น

ใครอยากเป็นตำรวจ คุณรู้หรือไม่ว่ายศตำรวจมีอะไรบ้าง มีกี่ขั้น ซึ่งมีดังนี้

ชั้นสัญญาบัตร

 1. พลตำรวจเอก หรือ พล.ต.อ.
 2. พลตำรวจโท หรือ พล.ต.ท.
 3. พลตำรวจตรี หรือ พล.ต.ต.
 4. พันตำรวจเอก หรือ พ.ต.อ
 5. พันตำรวจโท หรือ พ.ต.ท.
 6. พันตำรวจตรี หรือ พ.ต.ต.
 7. ร้อยตำรวจเอก หรือ ร.ต.อ.
 8. ร้อยตำรวจโท หรือ ร.ต.ท.
 9. ร้อยตำรวจตรี หรือ ร.ต.ต.

ชั้นประทวน

 1. ดาบตำรวจ หรือ ด.ต.
 2. จ่าสิบตำรวจ หรือ จ.ส.ต.
 3. สิบตำรวจเอก หรือ ส.ต.อ.
 4. สิบตำรวจโท หรือ ส.ต.ท.
 5. สิบตำรวจตรี หรือ ส.ต.ต.

เงินเดือนตำรวจในสายที่เราอยากเริ่มต้นเท่าไหร่ 

คนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจ เงินเดือนตำรวจในสายต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 • สายปราบปราม

การบรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 19 เงินเดือน 10,760 บาท และจะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่นๆ โดยรวมจะได้รับที่ประมาณ 15,000 บาท

 • สายอำนวยการ

กรณีที่สอบด้วยวุฒิ ม.6 การบรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือน 8,610 บาท และจะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่นๆ โดยรวมจะได้รับที่ประมาณ 15,000 บาท

กรณีที่สอบด้วยวุฒิ ปวช. การบรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท มากกว่าสอบด้วยวุฒิ    ม.6 จำนวน คิดเป็นจำนวนเงิน 720 บาท

ดูรายละเอียดเงินเดือนตำรวจเพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือนตำรวจ

เป็นตำรวจมีสวัสดิการอะไรบ้าง

อยากเป็นตำรวจมีสวัสดิการมากมาย ดังต่อไปนี้

 1. บ้าน ห้องพัก ที่ทางราชการได้จัดเตรียมไว้ให้
 2. ค่าเล่าเรียนของบุตรให้มากถึง 3 คน จนถึงอายุ 25 ปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ บุตร และคู่สมรส
 4. มีการปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 5. ค่าตัดชุดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท
 6. สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ได้แก่ พักร้อน 30 วัน,ลากิจ 45 วัน,ลาคลอดบุตร 90 วัน,ลาบวช 120 วัน และลาศึกษาต่อได้ 4 ปี
 7. สวัสดิการกู้กองกลาง
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ซึ่งดอกเบื้องสูงกว่าธนาคารทั่วไป
 9. เงินบำเหน็จบำนาญ
 10. เงินช่วยเหลือในกรณีที่มีการเสียชีวิต

สอบเป็นตำรวจแต่ละสายต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบเป็นตำรวจ ผู้ที่สมัครด้วยวุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นสายปราบปราม สายอำนวยการ หรือนายสิบตำรวจ วิชาส่วนใหญ่ที่ออกสอบได้แก่ ความสามารถทั่วไป,ภาษาไทย,ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ),สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจ

อยากเรียนตํารวจคุณควรอ่านหนังสือทบทวนความรู้อยู่เสมอ เพราะวิชาดังกล่าวจะเป็นวิชาหลักๆ ที่ใช้ออกสอบ ซึ่งบางปีก็อาจจะมีวิชาอื่นๆ ปรับเปลี่ยนเข้ามาอีกได้ด้วย นอกจากนี้ผู้ที่สมัครสอบด้วยวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จะมีการทดสอบความรู้ในส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป,ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

เตรียมตัวสอบตำรวจอย่างไรให้ผ่านแน่

หากคุณมีอายุและมีวุฒิตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถสมัครสอบตำรวจได้ เมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าอยากเป็นตำรวจเราได้แนะนำแนวทางต่างๆ แล้ว เราเชื่อว่าถ้าคุณมั่นใจ เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ก็สามารถสอบติดได้แน่นอน ถ้าอยากปรึกษา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรามาได้ที่ GovEntrance Police ติวสอบตำรวจ


Messenger


LINE Official

Top