ยศตำรวจครบทุกลำดับขั้น

ยศตำรวจแต่ละลำดับชั้น มีกี่ตำแหน่งอะไรบ้าง

บางครั้งคำว่ายศตำรวจนั้นคนส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่รู้เลยว่า มียศอะไรบ้างและบางท่านก็อาจจะคิดว่ายศตำรวจมีแค่ไม่กี่ตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นยศระดับชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อย

แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นมีเยอะกว่าที่คิด การที่เราได้รู้จักเกี่ยวกับยศตำแหน่งก่อนย่อมดีกว่าการที่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละยศมีอะไรบ้าง แล้วแต่ละตำแหน่งมีภาระหน้าที่ต้องทำอะไร แล้วแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันยังไงทั้งหน้าที่และเงินเดือน

ถ้าเราเข้าใจตำแหน่งต่างๆของยศตำรวจมากขึ้น สิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างความเป็นระเบียนในองค์กรมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเกี่ยวกับยศตำรวจ การที่เราต้องการจะสอบเข้าตำรวจนั้น ถ้าเราได้มีความรู้เกี่ยวกับยศหรือตำแหน่งมากขึ้นเราก็จะรู้ในเรื่องต่างๆของตำแหน่งตำรวจมากขึ้น

ยศตำรวจ

ข้าราชการตำรวจทั้งหมด 18 ยศ

ยศของข้าราชการตำรวจนั้นมีแบ่งเป็น 4 ชั้นใหญ่ๆ และแต่ละชั้นก็จะมียศและหน้าที่ต่างกัน ตำแหน่ง 4 ชั้นใหญ่มีอะไรบ้าง เรียงจากสูงไปต่ำ จะได้แก่ ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ต่ำกว่าชั้นประทวน นักเรียนตำรวจ  และแต่ละระดับจะแบ่งหน้าที่กันและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งจะแตกต่างกันรวมทั้งเงินเดือนด้วย 

เพราะงั้นข้าราชการตำรวจนั้นจะมีการแบ่งยศเป็น 18 ยศและแบ่งหมวดตำแหน่งเป็น 4 ตำแหน่งหลัก โดยที่ข้าราชการแต่ละตำแหน่งจะมีการสอบเลื่อนขั้นหรือมีการเลื่อนยศให้โดยพระมหากษัตริย์ แต่ส่วนใหญ่จะทำการสอบเลื่อนขั้นกันซะส่วนใหญ่มากกว่า

ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมคำย่อ

คำว่ายศตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้น หมายถึงข้าราชการที่จบการศึกษาชั้นป.ตรีขึ้นไป หรือมียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หรือข้าราชการระดับชั้นประทวนที่มีการสอบเลื่อนขั้นและผ่านการสอบแล้ว ด้วยความที่ระดับยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้นมีระดับที่สูงกว่า ยศตำรวจชั้นประทวน และมีทั้งความสามารถและความรู้ของข้าราชการตำรวจ

ชื่อยศ

อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ตัวย่อภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายยศ

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

POL.GEN.

มี

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant General

POL.LT.GEN.

มี

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

POL.MAJ.GEN

มี

พลตำรวจจัตวา

พล.ต.จ.

Police Brigadier General

POL.BRIG.GEN.

มี

พันตำรวจเอก(พิเศษ)

พ.ต.อ.(พิเศษ)

Police Senior Colonel

POL.SR.COL.

มี

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

POL.COL.

มี

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

POL.LT.COL.

มี

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major

POL.MAJ.

มี

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

POL.CAPT.

มี

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

POL.LT.

มี

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

POL.SUB.LT.

มี

ยศตำรวจชั้นประทวน พร้อมคำย่อ

ยศตำรวจชั้นประทวนนั้น จะเป็นยศตำรวจที่มีตั้งแต่ยศตำรวจสิบจนถึงดาบตำรวจ โดยจะผ่านการคัดเลือกมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ เพื่อที่จะให้บรรจุเป็นยศตำรวจชั้นประทวน และเป็นชั้นที่สามารถขึ้นไปเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้

ชื่อยศ

อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ตัวย่อภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายยศ

ดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

POL.SEN.SGT.MAJ.

มี

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

POL.SGT.MAJ.

มี

สิบตำรวจเอก

ส.ต.อ.

Police Sergeant

POL.SGT.

มี

สิบตำรวจโท

ส.ต.ท.

Police Corporal

POL.CPL.

มี

สิบตำรวจตรี

ส.ต.ต.

Police Lance Corporal

POL.L หรือ C

มี

ยศตำรวจต่ำกว่าชั้นประทวน พร้อมคำย่อ

ยศตำรวจต่ำกว่าชั้นประทวนนั้น จะเป็นชั้นที่ได้เลื่อนขั้นมาจากการผ่านชั้นยศตำรวจสำหรับนักเรียนตำรวจมาแล้ว และได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นยศตำรวจต่ำกว่าชั้นประทวน โดยผ่านการสอบเหลือได้เลื่อนระดับยศขึ้นมา ยศระดับนี้จะถือว่าเป็นระดับยศทั่วไปของตำรวจ

ชื่อยศ

อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ตัวย่อภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายยศ

พลตำรวจ

พลฯ

Policeman Constable หรือ Police Private

POL.CONST.

ไม่มี

ยศตำรวจสำหรับนักเรียนตำรวจ พร้อมคำย่อ

ยศตำรวจสำหรับนักเรียนนั้นถือว่าเป็นยศเริ่มต้นสำหรับคนที่เข้ามาเป็นตำรวจ ยศนี้จะเป็นยศสำหรับบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้หน้าที่ในการเป็นตำรวจจะเป็นยศที่ จะคอยได้รับการสอนและฝึกต่างๆเกี่ยวกับตำรวจ โดยมีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มียศสู้จะคอยสอนและชี้แนะต่างๆ เพื่อที่จะได้เป็นตำรวจที่มีวินัยในอนาคต

ชื่อยศ

อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ตัวย่อภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายยศ

นักเรียนนายร้อยตำรวจ

นรต.

Police Cadet

Pol.Cdt.

มี

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

ตำแหน่งข้าราชการจะมีทั้งหมดรวมกัน 13 ตำแหน่งโดยแบ่งเป็น 4ระดับชั้น แต่ระชั้นมีหน้าที่แตกต่างกันไป อยู่ที่ความรับผิดชอบของแต่ละ ระดับยศตำรวจ ยิ่งตำแหน่งสูงมากความรับผิดชอบก็จะสูงขึ้นไปด้วย ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษและตัวย่อภาษาอังกฤษต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

อักษรย่อตำแหน่ง (ภาษาไทย)

ชื่อตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)

อักษรตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

POL.GEN.

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant General

POL.LT.GEN.

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

POL.MAJ.GEN

พลตำรวจจัตวา

พล.ต.จ.

Police Brigadier General

POL.BRIG.GEN.

พันตำรวจเอก(พิเศษ)

พ.ต.อ.(พิเศษ)

Police Senior Colonel

POL.SR.COL.

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

POL.COL.

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

POL.LT.COL.

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major

POL.MAJ.

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

POL.CAPT.

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

POL.LT.

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

POL.SUB.LT.

ดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

POL.SEN.SGT.MAJ.

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

POL.SGT.MAJ.

อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป

อำนาจหน้าที่ของราชการของตำรวจทั่วไปส่วนใหญ่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งและกำหนดยศ ตำแหน่ง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ที่แตกต่างกันไปของแต่ละตำแหน่ง ในการเป็นตำรวจนั้นจะต้องมีวินัย ทำงานอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน 

โดยส่วนใหญ่หน้าที่ตำรวจนั้นจะคอยทำการรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนและคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อน และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นๆ 

ในอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจนั้นส่วนใหญ่จะต้องคอยทำหน้าที่ในการปกป้องประชาชน และทำหน้าที่ในการตรวจความเรียบร้อยให้ประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้มีความรู้สึกปลอดภัย หน้าที่ตำรวจนั้นบางครั้งอาจจะมีความเสี่ยงเพราะในบางครั้งก็ต้องตามจับผู้ร้ายเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนรอบๆ

ความแตกต่างของแต่ละตำแหน่ง

ความแตกต่างของแต่ละตำแหน่งของตำรวจนั้น จะแตกต่างกันที่ยศตำแหน่งหน้าที่ โดยแต่ละหน้าที่นั้นจะไม่เหมือนกัน และทำหน้าที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง นักเรียนนายร้อยตำรวจ ก็จะทำหน้าที่ในการเรียนเกี่ยวกับ บทบาทของตำรวจและฝึกการใช้ปืน การจับผู้ร้าย ก่อนที่จะเข้าทำการปฏิบัติจริง

ส่วนหน้าที่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นและเยอะขึ้น เพราะด้วยความที่อยู่ในตำแหน่งที่สูง เพราะงั้นตำแหน่งของแต่ละคน และตำแหน่งหน้าที่ในการรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งก็จะหนักเบาแตกแต่กันไป ของแต่ละหน้าที่และแต่ละตำแหน่ง

ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างที่ชัดเจนก็จะมีความแตกต่างเหมือนกับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ กับ พลตำรวจ โดยหน้าที่แต่ละอย่างก้จะทำไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น พลตำรวจจะทำหน้าที่ให้การจับผู้ร้าย จดบันทึกประจำวัน หรือตรวจสอบความเรียบร้อยในบริเวณต่างๆ

ที่มาของยศตำรวจ

ผู้อ่านทุกท่านคงจะเกิดความสงสัยว่า ทำไมยศของตำรวจถึงมีความสำคัญยังไง ทางเราจะขอทำการสรุปเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นค่ะ ยศตำรวจนั้นได้มีการประกาศให้ใช้อย่างเป็นสากลเมื่อรัชกาลที่5 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการแยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกัน 

และยังโปรดเกล้าฯ ให้มีตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศของนายทหารบกและนายทหารเรือ หลังจากนั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 8 ได้มีการจัดตั้งกองทัพอากาศและมีการใช้ลำดับยศเรื่อยมา โดยที่ยศตำรวจนั้นก็ได้มีการอ้างอิงตามยศของทหารบก

ส่วนในยศตำรวจนั้นมียศตำรวจทั้งหมด 18 ยศ และมีตำแหน่งทั้งหมด 4 ตำแหน่ง นั้นเอง สำหรับผู้อ่านท่านไหนที่อยากเป็นตำรวจ หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษา หรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่เพจเฟซบุ๊ก หรือถ้าผู้อ่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านที่ ติวสอบตำรวจ  ได้เลยค่ะ

Top