ตำรวจชั้นประทวน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เริ่มแบบไหน สอบเป็นชั้นสัญญาบัตรอย่างไร

แน่นอนว่ายศตำรวจมีหลายยศ บางคนอาจจะไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ หากอยากเป็นตำรวจ ควรทำความเข้าใจลำดับชั้นและความต่างก่อน โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานอย่างเรื่องลำดับชั้นของตำรวจ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร 

เป็นชั้นตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกด้วยการรับราชการตามกฎหมายซึ่งต้องผ่านการรับราชการทหารมาก่อน ข้าราชการพลตำรวจชั้นนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกโดยอธิบดีกรมตำรวจเท่านั้น หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จึงจะได้บรรจุเป็นพลตำรวจสมัครและพลตำรวจชั้นพิเศษ 

กล่าวคือ

 • รับราชการทหาร
 • ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมตำรวจ
 • บรรจุเป็นพลตำรวจสมัครและพลตำรวจชั้นพิเศษ

โดยจะคัดเลือกจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเทียบเท่า หรือหลักสูตรฝึกอบรมตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้กำหนด
 • ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร
 • นักศึกษาพยาบาลตำรวจที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนคืออะไร

คือตำรวจตั้งแต่ชั้นสิบตำรวจตรี-ชั้นดาบตำรวจ เป็นตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกจากอธิบดีกรมตำรวจแล้ว ถือเป็นกำลังสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งยังเป็นตำรวจที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากบุคคลภายนอกอยากสอบตํารวจชั้นประทวน ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนอยู่ทุกปี ซึ่งจะเป็นสายอำนวยการและสนับสนุนนั่นเอง

การเลื่อนยศของตำรวจชั้นประทวน

การเลื่อนยศของตำรวจชั้นประทวนจะขึ้นอยู่กับปีที่รับราชการ และจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ซึ่งยศในตำรวจชั้นประทวนจะมีดังนี้

 • สิบตำรวจตรี (ส.ต.ต.)
 • สิบตำรวจโท (ส.ต.ท.)
 • สิบตำรวจเอก (ส.ต.อ.)
 • จ่าสิบตำรวจ (จ.ส.ต.)
 • ดาบตำรวจ (ด.ต.)

เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

การให้เงินเดือนตำรวจชั้นประทวน จะแบ่งออกตามสาย นั่นคือ สายอำนวยการและสายปราบปราม

สำหรับสายอำนวยการ 

วุฒิ ม.6

 • เมื่อเริ่มบรรจุ ป.1 ขั้น 13.5 เงินเดือนจะเริ่มต้นราวๆ 8,610 บาท โดยยังไม่รวมอย่างอื่น หากรวมแล้วจะไม่เกิน 15,000 บาท
 • ป.2 ขั้น 19 รับราชการอย่างต่อเนื่อง 9 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 15,060 บาท
 • ป.3 ขั้น 15.5 รับราชการต่อเนื่องมาอีก 3 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 18,790 บาท
 • หากรับราชการต่อเนื่องยาวไปอีก 53 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 54,820 บาท ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วเนื่องจาก ป.3 และ ส.1 เพดานเงินเดือนจะตันเท่ากัน

วุฒิ ปวช.

 • เมื่อเริ่มบรรจุ ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือนจะเริ่มต้นราวๆ 9,330 บาท โดยจะได้รับเงินมากกว่าวุฒิม.6 2 ขั้น ส่วนเงินเดือนที่เหลือจะใช้วิธีคำนวณเหมือนกันกับวุฒิม.6

หากอายุครบ 50 ปี และรับราชการมาแล้วเป็นอย่างต่ำ 33 ปี จะได้รับเงินหลังเกษียณอยู่ที่ 36,000 บาท/เดือน ตลอดสิ้นอายุขัย

สำหรับสายปราบปราม

 • เมื่อเริ่มบรรจุ ป.1 ขั้น 19 เงินเดือนจะเริ่มต้นราวๆ 10,760 บาท โดยยังไม่รวมอย่างอื่น หากรวมแล้วจะไม่เกิน 15,000 บาท
 • ป.2 ขั้น 24.5  รับราชการอย่างต่อเนื่อง 9 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 18,790 บาท
 • ป.3 ขั้น 21 รับราชการอย่างต่อเนื่องมาอีก 3 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 23,340 บาท
 • หากรับราชการต่อเนื่องยาวไปอีก 17 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 54,820 บาท ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วเนื่องจาก ป.3 และ ส.1 เพดานเงินเดือนจะตันเท่ากัน

เมื่ออายุครบ 50 ปี และรับราชการมาแล้วเป็นอย่างต่ำ 30 ปี จะได้รับเงินหลังเกษียณอยู่ที่ 33,000 บาท/เดือน ตลอดสิ้นอายุขัย

การคำนวณขั้นเงินเดือนของข้าราชการตำรวจนั้น สามารถใช้เกณฑ์ได้ทั้งตำรวจชั้นประทวนหญิงและชาย และการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นจะเลื่อนปีละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายนและตุลาคม ซึ่งจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นอยู่ หากอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของตำรวจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือนตำรวจ

สวัสดิการข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำหรับสวัสดิการของตำรวจชั้นประทวนก็จะมีดังต่อไปนี้

 • บ้านพักข้าราชการ
 • ค่าเล่าเรียนบุตรจำนวน 3 คน โดยบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีในระหว่างที่รับค่าเล่าเรียน
 • ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ทั้งในและต่างประเทศ
 • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา (ค่าโอที)
 • เบี้ยสำหรับตัดชุดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท
 • วันลาพักร้อน 30 วัน
 • วันลากิจ 45 วัน
 • สำหรับตำรวจหญิงชั้นประทวนลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
 • สำหรับตำรวจชายชั้นประทวนลาอุปสมบทได้ 120 วัน
 • สามารถลาราชการเพื่อไปศึกษาต่อได้เป็นเวลา 4 ปี

ช่วงเวลารับสมัครและอัตราการรับสมัครตำรวจชั้นประทวน

โดยปกติแล้วจะมีการเปิดสอบทุกปี ปีละ 2-3 ครั้ง อย่างในปี 2565 นี้ ก็มีประกาศรับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวน 1,265 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน โดยจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรคืออะไร

คือตำรวจตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรี-พลตำรวจเอก เป็นตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยจะมีเกณฑ์คัดเลือกดังต่อไปนี้

 • ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ 
 • ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาพยาบาลตำรวจ
 • ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือผ่านการสอบแข่งขัน ตามมาตรา 50
 • ข้าราชการตำรวจผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน โดยอนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเดียวกับการสอบบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับหลักสูตรอบรมบรรจุตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามมาตรา 50 ได้
 • ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการสัญญาบัตร ตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดตามความเห็นชอบของ ก.ตร.
 • จ่าสิบตำรวจหรือดาบตำรวจที่รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับ ป.1 ขั้น 7
 • ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและได้รับการยอมรับเป็นเอกฉันทร์จากก.ตร.
 • กรณีมีเหตุพิเศษตามความเห็นของ ก.ตร.

การเลื่อนยศของตำรวจชั้นสัญญาบัตร

เช่นกันกับการการเลื่อนยศของตำรวจชั้นประทวน การเลื่อนยศของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะขึ้นอยู่กับปีที่รับราชการ และจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ซึ่งยศในตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะมีดังนี้

 • ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)
 • ร้อยตำรวจโท (ร.ต.ท.)
 • ร้อยตำรวจเอก (ร.ต.อ.)
 • พันตำรวจตรี (พ.ต.ต.)
 • พันตำรวจโท (พ.ต.ท.)
 • พันตำรวจเอก (พ.ต.อ.)
 • พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
 • พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)
 • พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)

เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำหรับตำรวจชั้นสัญญาบัตร เมื่อเริ่มบรรจุเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ราวๆ 6,470 บาท โดยเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับลำดับขั้น ตำแหน่งงาน และยศ ซึ่งจะสามารถขึ้นไปได้ถึง 58,390 บาทหรือมากกว่านั้นตามแต่ปัจจัยข้างต้น

สวัสดิการข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำหรับสวัสดิการของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะคล้ายๆ กับตำรวจชั้นประทวนแต่มีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • สวัสดิการกู้กองกลาง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการตำรวจ โดยจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไป
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • กองทุนบำนาญของข้าราชการ
 • เงินบำเหน็จบำนาญ
 • เงินช่วยเหลือหากถึงแก่ชีวิต

ซึ่งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรอีกมากมาย หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรมากกว่านี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้อย่างไร

หากตํารวจชั้นประทวนสอบอยากเลื่อนขั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำเป็นต้องเข้ารับราชการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป การนับอายุรับราชการของตำรวจชั้นประทวน จะเริ่มนับตั้งแต่เข้าเรียนเป็นนายสิบตำรวจ ส่วนกรณีบุคคลภายนอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการสอบตำรวจสัญญาบัตรได้

สรุป

ถ้าให้สรุปว่าตำรวจชั้นประทวนและตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่างกันอย่างไร ก็คงต้องบอกว่าทั้งยศ เงินเดือน และสวัสดิการนั้นต่างกัน รวมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกอีกต่างหาก เพราะตำรวจชั้นประทวนจะได้รับการคัดเลือกผ่านอธิบดีกรมตำรวจ แต่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้นจะได้รับการคัดเลือกผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ใครที่อยากเป็นตำรวจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ ติวสอบตำรวจ และหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม สามารถติดต่อทำการปรึกษากับ GovEntrance Police ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กหรือไลน์ได้เลย เราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่าน นอกจากนี้ทาง GovEntrance Police ก็มีครูที่เก่งและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แถมยังมีข้อสอบย้อนหลังให้ลองทำอีกด้วย โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจ ได้เลย 

สุดท้ายนี้พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าที่ตำรวจในอนาคตทุกคน โชคดีครับ 

Top