ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คืออะไร จะสอบได้ต้องทำอย่างไรบ้าง

อาชีพข้าราชการตำรวจ เป็นหนึ่งในอาชีพที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอย่างที่เป็นทราบกันอยู่แล้วว่าในอาชีพตำรวจ ได้มีการแบ่งยศตำรวจไว้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่ง “ตำรวจชั้นสัญญาบัตร” เรียกได้ว่าเป็นระดับขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นขั้นอันทรงเกียรติมีหน้ามีตา ได้รับการยกย่องจากทั้งบุคลากรภายในและภายนอก 

เพราะฉะนั้นจึงทำให้มีผู้ต้องการสมัครตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรเป็นจำนวนมาก แต่แล้วตำรวจชั้นสัญญาบัตรคืออะไร เปิดรับสมัครช่วงไหนบ้าง มีเกณฑ์การรับมากน้อยเท่าไหร่ เมื่อเข้าบรรจุแล้วจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  มากน้อยเพียงใด มาดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรทราบก่อนสมัครสอบไปด้วยกัน

ลำดับขั้นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่หลาย ๆ คนต้องการจะเป็น

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ ข้าราชการตำรวจที่ต้องมีคุณสมบัติหลัก ๆ อันได้แก่ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีเป็นต้นไป หรือ มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หรือจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่สอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรผ่านและได้เลื่อนขั้นนั่นเอง

ในส่วนของระดับชั้นของตำรวจนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

 • ข้าราชการตำรวจระดับชั้นพลตำรวจ
 • ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน
 • ข้าราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร

หลาย ๆ คนคงทราบอยู่แล้วว่าระดับชั้นพลตำรวจนั้นจะได้รับก็ต่อเมื่อเข้ารับราชการทางทหาร ซึ่งจะแตกต่างกับตำรวจระดับชั้นประทวน หรือตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร ดังนี้

ตำรวจชั้นประทวน
เป็นตำรวจที่มียศตั้งแต่สิบตำรวจตรี – ดาบตำรวจ โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุระดับชั้นประทวน 

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
เป็นตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุระดับชั้นสัญญาบัตร

กล่าวได้ว่าตำรวจชั้นประทวนนั้นมีระดับชั้นไม่สูงเท่าระดับชั้นสัญญาบัตร แต่สำหรับผู้ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับชั้นประทวนนั้นก็สามารถสอบเพื่อเลื่อนขั้นขึ้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ และถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันจะอยู่ระดับชั้นสัญญาบัตรก็ตาม แต่ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของตำรวจชั้นประทวนด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย ต้องมีความรู้มากมาย และยังต้องมีความเพียรพยายามสูง จึงเป็นเหตุทำให้ตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นระดับชั้นอันทรงเกียรติ ที่ได้รับความเคารพและนับถือจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก

อัตราการรับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรและช่วงเวลาสอบ

ในแต่ละช่วงปีจะมีอัตราการรับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรแตกต่างกัน โดยในแต่ละปีมีเปิดรับตำรวจชั้นสัญญาบัตรเฉลี่ยที่ 100-200 คนขึ้นไป เช่น

 • ปี 2565 เปิดรับบุคคลภายนอกสอบนายตํารวจสัญญาบัตรจำนวน 100 อัตรา
 • ปี 2564 เปิดรับบุคคลภายนอกสอบนายตํารวจสัญญาบัตรจำนวน 200 อัตรา
 • ปี 2562 เปิดรับบุคคลภายนอกสอบนายตํารวจสัญญาบัตรจำนวน 145 อัตรา
 • ปี 2560 เปิดรับบุคคลภายนอกสอบนายตํารวจสัญญาบัตรจำนวน 150 อัตรา

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตํารวจชั้นสัญญาบัตรสอบช่วงไหน?
ในส่วนของการสอบตํารวจสัญญาบัตรจะมีการเปิดรับสมัครเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง โดยส่วนมากแล้วจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน 

เพราะฉะนั้นหากต้องการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวหาข้อมูลตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากมีการรับสมัครสอบปีละประมาณ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าหากพลาดการสอบแล้วอาจจะต้องรอสมัครสอบอีกครั้งในช่วงปีถัด ๆ ไป

นอกเหนือจากนี้แล้วในปีที่รับสมัครยังรับจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เยอะ แต่กลับมีผู้ให้ความสนใจและเข้าสมัครสอบนายตํารวจสัญญาบัตรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นถ้าหากไม่อยากพลาดโอกาสได้ทำงานในอาชีพระดับชั้นที่ตนเองปรารถนาจึงควรเตรียมตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีความรู้และความพร้อมก่อนการเข้าสอบ

เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ในส่วนของเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้น จะมีความแตกต่างกันโดยใช้ยศ ลำดับขั้น ตำแหน่งในการพิจารณา โดยนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะได้รับเงินเดือนในอัตราเบื้องต้น ดังนี้

 • ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจตรี (ส.1) จะได้รับเงิน 6,470 – 38,750 บาทต่อเดือน
 • พันตำรวจตรี (ส.2) จะได้รับเงิน 13,160 – 38,750 บาทต่อเดือน
 • พันตำรวจโท (ส.3) จะได้รับเงิน 16,190 – 54,820 บาทต่อเดือน
 • พันตำรวจเอก (ส.4) จะได้รับเงิน 19,860 – 58,390 บาทต่อเดือน

ในส่วนที่กล่าวไปข้างต้นนั้นยังเป็นเพียงอัตราเงินเดือนพื้นฐานของตำรวจชั้นสัญญาบัตร เนื่องจากยังมีค่าตำแหน่งเพิ่มเติม เช่น สายงานปราบปราม สายงานสืบสวน หรือสายงานจราจร จะได้รับเงินค่าปรับสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับเงินเดือนทุก ๆ 2 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับการเลื่อนขั้น 1.5 ขั้นต่อปี ถ้าหากมีผลงาน ตั้งใจทำงานอย่างดีก็จะได้รับการเลื่อนขั้น 2 ขั้น แต่จะมีเกณฑ์ว่าห้ามเลื่อนขั้น 2 ปีติดกัน และถ้าหากมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเดือนตำรวจโดยทั่วไปได้ที่ เงินเดือนตำรวจ

การเลื่อนยศของตำรวจชั้นสัญญาบัตร

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ ตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเป็นต้นไป ดูยศทั้งหมดได้ที่ ยศตำรวจ

โดยจะได้รับการเลื่อนขั้นก็ต่อเมื่อมีการเข้ารับราชการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ยศ

จำนวนปีที่เข้ารับราชการแต่ละชั้นยศ 

จำนวนปีที่เข้ารับราชการรวม

ร้อยตำรวจตรี

3

3

ร้อยตำรวจโท

3

6

ร้อยตำรวจเอก

3

9

พันตำรวจตรี

3

12

พันตำรวจโท

3

15

พันตำรวจเอก

3

18

พันตำรวจเอก
(อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก พิเศษ)

2

20

พลตำรวจตรี

พลตำรวจโท

พลตำรวจเอก

สวัสดิการข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ มากมายโดยที่ไม่มีการแบ่งเพศชาย-หญิง หรือได้รับตามลำดับขั้น ดังนี้

 1. ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 2. สิทธิในการพักร้อน เช่น
  • ลาพักร้อน สูงสุด 30 วัน
  • ลากิจ สูงสุด 45 วัน
  • ลาคลอดบุตร สูงสุด 90 วัน
  • ลาบวช สูงสุด 120 วัน
  • ลาเพื่อไปศึกษาต่อ สูงสุด 4 ปี
 3. เงินพิเศษ
 4. เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานราชการ
 5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ลูก และคู่สมรส
 6. ค่าเรียนของบุตรโดยชอบธรรมจนถึงอายุ 25 ปี โดยได้รับสิทธิสูงสุด 3 คน
 7. ค่าชุดเครื่องแบบ ปีละ 2,000 บาท
 8. มีโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 9. ที่พัก หรือบ้านรองรับของทางราชการ หากยังไม่มีบ้านรองรับก็สามารถทำเรื่องเบิกค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านได้
 10. สามารถทำเรื่องกู้เพื่อจัดซื้อที่อยู่อาศัยได้
 11. สวัสดิการกู้กองกลาง
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ซึ่งจะมีดอกเบี้ยเงินออมสูงกว่าธนาคารทั่วไป
 13. กองทุนบำนาญข้าราชการ
 14. เงินบำเหน็จบำนาญ
 15. เงินช่วยเหลือกรณีที่ถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต

อยากสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต้องทำอย่างไร

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีหรือมียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป โดยจำเป็นต้องสอบผ่านและคัดเลือกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนับว่าเป็นระดับชั้นที่มีเกียรติและได้รับการนับถือจากผู้คนมากมาย

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเตรียมตัวหรือปฏิบัติจากขั้นตอนอะไรดี ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาให้ข้อมูลรู้เกี่ยวกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรอย่างละเอียด สามารถสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กGovEntrance Police หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติวสอบตำรวจ 

โดยทางเว็บไซต์จะระบุขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานชั้นสัญญาบัตรไว้อย่างเข้าใจง่าย มีแนวข้อสอบย้อนหลังสำหรับสอบ อีกทั้งยังมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และข้อควรรู้ต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ลึก รู้จริง สามารถสอบนายตำรวจสัญญาบัตรผ่านได้

Top