ตำรวจอำนวยการ

นายสิบตำรวจสายอำนวยการ มีหน้าที่อะไรบ้าง อยากเป็นต้องผ่านอะไร

อาชีพตำรวจนั้นมีหลากหลายสายงานมาก ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจสายตรวจ ตำรวจจราจร ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจคนเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสายงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ถ้าคุณอยากทำงานด้านเอกสาร เราก็แนะนำให้สอบตำรวจสายอำนวยการ เนื่องจากในแต่ละปีก็รับค่อนข้างเยอะ และเป็นสเปเชียลลิสต์ด้านการจัดการข้อมูลเอกสารต่าง ๆ หลายๆ คนคงอยากเป็นหรืออยากรู้ว่าตำรวจสายอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ถ้าอยากเป็นตำรวจอำนวยการต้องใช้วุฒิสมัครสอบ เงินเดือนของตำรวจอำนวยการเริ่มต้นที่เท่าไร เรารวบรวมคำตอบมาให้น้อง ๆ เรียบร้อยแล้ว

หน้าที่ของตำรวจนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณสังกัดกับหน่วยงานไหน โดยตำรวจสายอำนวยการหน้าที่ส่วนใหญ่คือ คอยรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จัดการเอกสารในสำนักงานเป็นหลัก และตำรวจสายอำนวยการทำงานภายใต้ระบบบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบของนายสิบตำรวจอำนวยการ

สำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจ แต่ไม่ถนัดสายงานที่จะออกลุย ลงพื้นที่ แนะนำให้สอบตำรวจสายอำนวยการหน้าที่หลักๆ ของตำรวจอำนวยการจะมีจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ แต่นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

 • ติดต่อประสานงาน
 • รับส่งพัสดุ
 • การเงิน
 • ค้นหาข่าวสารข้อมูล และประเมินผลข้อมูล
 • ติดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
 • บริหารจัดการงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • วิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับ เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้บังคับบัญชา

อยากเป็นตำรวจอำนวยการต้องทำยังไง

เตรียมสอบตำรวจสายอำนวยการ

หากใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นตํารวจสายอํานวยการ การสมัครสอบตํารวจสายอํานวยการสามารถสมัครได้ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และ ประเภทบุคคลทั่วไป

การสมัครสอบตำรวจอำนวยการประเภทนักเรียน 

สามารถสมัครเข้าเป็นตำรวจ โดยผ่านโรงเรียนนายสิบตำรวจ รับสมัครจะเป็นทั้งเพศชายและหญิง จะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 18-27 ปี และสถานะโสด ซึ่งผู้สมัครชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร คนที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง สามารถเข้าสอบได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบสายตา แต่ไม่รับคนที่ตาบอดสี

ตํารวจสายอํานวยการในแต่ละปีจะมีการสอบเพียง 1 คร้้ง หรือบางปีก็อาจจะไม่มี แต่จะเลื่อนเปิดสอบตํารวจสายอํานวยการเป็นปีถัดไป อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งความต้องการของหน่วยงานด้วย โดยผู้สมัครจะต้องสมัครที่เว็บไซด์ของโรงเรียนนายสิบตำรวจ

วิชาที่จะทำการทดสอบสำหรับตํารวจสายอํานวยการมีดังนี้ ความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระเบียบงานสารบรรณ สังคมและจริยธรรม สำหรับใครที่อยากสอบผู้สมัครสอบตํารวจสายอํานวยการให้ผ่านนั้น จะต้องทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน ดังนี้

 • วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย 2 วิชานี้ จะนำคะแนนมารวมกัน ต้องผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะถือว่า ผ่าน
 • วิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสังคม 3 วิชานี้ จะนำคะแนนมารวมกัน ต้องผ่านเกณฑ์ 60% จึงจะถือว่า ผ่าน

ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถสอบผ่านได้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถือว่าสอบตก จะเห็นได้ว่าเป็นเกณฑ์ผ่านที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียว

น้อง ๆ คนไหนอยากเตรียมความพร้อมก่อน สามารถลองดูตัวอย่างข้อสอบได้ที่ แนวข้อสอบตำรวจอำนวยการ

การสมัครสอบตำรวจอำนวยการประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่จะต้องการสาขาดังต่อไปนี้ สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, จิตวิทยา, พัฒนาชุมชน, สังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ซึ่งถ้าน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน

นอกจากนี้ยังอีกหนึ่งสายงานของตำรวจอำนวยการ แต่ขึ้นสังกัดกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เป็นสายงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง  18-35 ปี ถ้าน้อง ๆ คุณผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรี

อยากเป็นตำรวจอำนวยการ วุฒิเท่านี้เป็นได้ไหม

เชื่อว่าหลายๆ คนคงอยากเป็นตำรวจอำนวยการ เงื่อนไขการสมัครสอบได้นั้นไม่ยากเลย เพียงแค่น้อง ๆ ผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • มีวุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

เพียงเท่านี้น้อง ๆ ก็สมัครสอบสอบตํารวจสายอํานวยการได้ โดยไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด แต่ว่าน้อง ๆ จะต้องเรียนจบวุฒินั้น อนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัครแล้วเท่านั้นนะ เพราะหากยังไม่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ จะยังไม่สามารถสมัครสอบตำรวจอำนวยการได้

นอกจากนี้ในกรณีของวุฒิปริญญาตรี ก็สามารถสอบข้าราชการตำรวจสายอำนวยการได้เช่นเดียวกัน แต่จะไม่ใช่ในตำแหน่งนายสิบตำรวจอํานวยการนั้นเอง

นอกจากนี้ภายหลังสอบเข้าตํารวจสายอํานวยการได้ ก็ยังต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 4 เดือน จากนั้นจึงจะได้รับการบรรจุเป็นนายสิบตำรวจสายอำนวยการ เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย แต่จะเป็นการฝึกฝนเตรียมตัวให้น้อง ๆ พร้อมทำงานในตำแหน่งตำรวจอำนวยการอย่างที่ฝันไว้แน่นอน

เงินเดือนของตำรวจอำนวยการ

สำหรับผู้ที่สอบเข้าตำรวจอำนวยการด้วยวุฒิ ม.6 โดยเงินเดือนของตำรวจอำนวยการบรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 13.5 เงิน 8,610 บาท โดยเงินเดือนจะไปตันตอนอายุ 53 ปี หากคุณเกษียณจะได้รับเงินบำนาญ 36,000 บาท ทุกเดือนจนหมดลมหายใจ นอกจากนี้ยังจะมีเงินประจำตำแหน่ง ค่าครองชีพ และเงินตามสิทธิอื่นๆ รวมรับที่ประมาณ 15,000 บาท 

ส่วนผู้ที่สอบเข้าตำรวจอำนวยการด้วยวุฒิ ปวช.โดยเงินเดือนของตำรวจอำนวยการบรรจุครั้งแรก ป.1 ขั้น 15.5 เงินเดือน 9,330 บาท ซึ่งจะมากกว่าสอบด้วยวุฒิ ม.6 คิดเป็นเงิน 720 บาท มากกว่า 2 ขั้น หลังจากนั้นจะได้รับเพิ่ม 1.5 ขั้นตลอดอายุการรับราชการ และอาจจะตันอยู่ที่อายุ 52 ปี

นอกจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปีแล้ว ยังมีสวัสดิการ การดูแลและสนับสนุนในหลายๆ ด้านอีกด้วย ได้แก่ 

 • ในกรณีที่ไม่มีบ้านพัก สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้
 • มีอาคารบ้านพักของราชการจัดเตรียมไว้ให้ 
 • มีค่าตัดเครื่องแบบให้จำนวน 2,000 บาท
 • สามารถเบิกค่าเล่าเรียนให้กับลูกได้จำนวน 3 คน จนกระทั่งมีอายุครบ 25 ปี
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อ-แม่ ภรรยาและลูก
 • มีเบี้ยเลี้ยง สำหรับค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกประเทศ
 • มีเงินเพิ่มพิเศษให้ตามตำแหน่งงาน และเงินค่าล่วงเวลา
 • สวัสดิการเงินกู้สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัย
 • สวัสดิการเงินกู้กองกลางของตำรวจ
 • มีเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจ
 • มีเงินบำเหน็จบำนาญ
 • เงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในกรณีที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 • สามารถลาพักผ่อนได้สูงสุด 30 วัน ทั้งลากิจได้ 45 วัน ลาอุปสมบทได้ 120 วัน และลาศึกษาต่อได้ 4 ปี (แต่ยังคงได้รับเงินเดือนอยู่)

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ก็ยังมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการอื่นๆ ของตำรวจอำนวยการหรือเงินเดือนของตำรวจสายอื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือนตำรวจ

คุณสมบัติที่ดีของตำรวจสายอำนวยการควรเป็นอย่างไร

การเป็นตำรวจอำนวยการนอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสอบเข้ามาแล้ว เมื่อปฏิบัติงานคุณยังต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • วิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ติดตามข่าวสาร บ้านเมือง เป็นคนทันเหตุการณ์
 • มีความสามารถรอบด้าน ได้แก่ ภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
 • เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 • ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาต่างๆ
 • มีความใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานเป็นระเบียบ

อยากสอบติดตำรวจสายอำนวยการ เริ่มติวตอนนี้ มั่นใจ ทำได้แน่

เมื่อได้รู้จักกับตำรวจอำนวยการเชื่อว่าหลายๆ คนคงสนใจอยากจะสอบตํารวจสายอํานวยการเนื่องด้วยเงินเดือนที่มั่นคง และสวัสดิการที่คุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติด้วย แต่ว่าการเตรียมตัวให้มั่นใจนั้นบางครั้งเราอาจต้องใช้ตัวช่วย 

ทาง GovEntrance Police เรายินดีช่วยเสริมความมั่นใจให้กับน้อง ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญทุกวิชา มีประสบการณ์ตรง พร้อมติวให้ความรู้ทุกส่วนที่ต้องรู้รวมถึงแนวทางการสอบ สำหรับเตรียมสอบเข้าตํารวจพิสูจน์หลักฐานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบย้อนหลังถึง 10 ปี พร้อมคำแนะนำ สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบทั้งหมด ไปจนถึงแนวทางสอบปฏิบัติหลังจากสอบผ่านข้อเขียนอีกด้วย

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดอ่านได้ที่ ติวสอบตำรวจอำนวยการ

หรือปรึกษาโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง

Top