ตำรวจปราบปราม

นายสิบตำรวจสายปราบปราม ทำหน้าที่อะไร อยากเป็นต้องสอบอะไรบ้าง

อาชีพในฝันของหลายๆ คนที่เติบโตมาเชื่อว่าอาชีพตำรวจนั้นต้องเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งสายอาชีพตำรวจมีอยู่ให้เลือกหลายสาย  นายสิบตำรวจปราบปรามเป็นสายอาชีพตำรวจที่น่าสนใจอีกสายหนึ่งที่มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทุกปี

การสมัครเป็นตำรวจปราบปรามนั้นสมัครได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและความรู้วิชาการ มาดูกันว่านายสิบตำรวจสายปราบปรามนั้นมีหน้าที่อะไร แล้วถ้าต้องการจะสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง เรารวบรวมรายละเอียดเจาะลึกสำหรับสายอาชีพตำรวจปราบปรามเอาไว้ให้แล้ว

Table of Contents

ตำรวจปราบปรามทำอะไรบ้าง

ตำรวจปราบปรามนั้นมีหน้าที่หลักๆ เช่น ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนและสังคมให้เป็นระเบียบ สืบสวนสอบสวน ปราบปราม ดูแลและตรวจสอบผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย รักษาความสงบในพื้นที่ชุมชน ตำรวจปราบปรามจะอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทุกๆ คนที่สอบตำรวจสายปราบปรามแล้วผ่านจะได้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ แล้วหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นใน 12 เดือนก็จะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่มียศเป็นสิบตำรวจตรีและมีตำแหน่งเป็นผู้บังคัมหมู่ในสายงานงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

ตำรวจปราบปรามมีหน่วยงานให้เลือกหลายหน่วยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าจะได้ไปลงทำงานในพื้นไหน

ผู้ชายที่ต้องการเป็นตำรวจปราบปรามสามารถเลือกหน่วยงานดังนี้

 1. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช. ก.) – มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนทั่วประเทศไทยแต่ไม่ทำคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้าน การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และราชการ
 2. กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช. น.) – มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 3. ตำรวจภูธร ภาค 1-3 (ภ. 1-9) มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

ผู้หญิงที่ต้องการเป็นตำรวจหญิงปราบปรามสามารถเลือกหน่วยงานดังนี้

 1. กองร้อยน้ำหวาน หรือ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) มีหน้าที่รักษาความสงบในการชุมนุม, ถวายการอารักขาแด่ราชวงศ์ หรือบุคคลสำคัญ
 2. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ หรือตำรวจพลร่มหญิง อยู่ในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีหน้าที่เป็นหน่วยรบพิเศษ

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตำรวจหญิงสายปราบปราม

หน้าที่ความรับผิดชอบของนายสิบตำรวจปราบปราม

หน้าที่ตำรวจปราบปราม

หลังจากที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจปราบปรามมาบ้างแล้ว เรามาดูกันว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของนายสิบตำรวจปราบปรามว่ามีอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ต้องการสอบนายสิบตำรวจสายปราบปรามควรจะรู้เพื่อตัดสินใจว่าเป็นสายตำรวจที่ต้องการสอบเข้าหรือไม่ หน้าที่ความรับผิดชอบมีดังนี้

 • มีหน้าที่ตรวจและดูแลท้องที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าดูแลและระงับเมื่อเกิดเหตุรุนแรงจากผู้กระทำความผิด
 • จับกุมผู้ร้ายที่กระทำความผิด
 • ตรวจค้นบุคคลที่ต้องสงสัยและตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ
 • ดูแลพยานของคดีและสถานที่เกิดเหตุ
 • ลงบันทึกประจำวัน ควบคุมผู้ต้องหา รับเรื่องร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในสถานีตำรวจ
 • ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบที่กล่าวมานี้จะถูกแบ่งออกตามสายงานที่ได้รับมอบหมายด้วย ดังนี้

 1. หน้าที่สายตรวจ : มีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุ เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ความผิดปกติ เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
 2. หน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานีตำรวจ : ควบคุม ดูแลผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิด ดูแลเรื่องอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ต้องขัง นำพาตัวผู้ต้องหาไปยังศาล
 3. หน้าที่พนักงานวิทยุ : รับและส่งข้อมูลเพื่อประสานงาน ดูแลรักษาเครื่องรับและส่งอุปกรณ์สื่อสาร
 4. หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งทางโทรศัพท์และที่สถานีตำรวจ ให้คำแนะนำประชาชน

5 หมวดงานความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามมีดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามถูกแบ่งย่อยตามหมวดงานความรับผิดชอบเพื่อดูแลและควบคุมได้เป็นระบบและระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หมวดงานแบ่งได้เป็น 5 หมวดงานดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามด้านอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและวางแผนกลยุทธ์ เช่น นโยบาย ความมั่นคง การบริหารบุคลากร งานฝึกอบรม งานจเรตำรวจ งบประมาณการเงินและพัสดุ สรรพาวุธ และ การพลาธิการ

2. ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามด้านการปกครองและป้องกัน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการ วางแผน และ กำกับดูแล เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสงบสุข เช่น รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันอาชญากรรม ชุมชนสัมพันธ์

3. ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามด้านการจราจร 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและ ตรวจสอบงานด้านการจราจร เช่น สั่งการควบคุม วางแผน ดูแลตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานด้านการจราจร และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร

4. ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามด้านการสืบสวนปราบปราม 

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามในงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่การปกครองและรับผิดชอบ

5. ความรับผิดชอบของตำรวจปราบปรามด้านการสืบสวนสอบสวน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวน วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกับคดีอาญาที่เกิด พร้อมทั้งการอุทธรณ์และฎีกาเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการสืบสวนคดีอาญา

อยากเป็นตำรวจปราบปรามต้องทำยังไง

ตั้งใจสอบนายสิบตํารวจปราบปราม

การสมัครเป็นตำรวจปราบปรามนั้นต้องผ่านการทดสอบทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพทางกาย มาดูรายละเอียดการทดสอบกันว่ามีอะไรบ้าง

 • การทดสอบตำรวจปราบปรามชาย
  • ทดสอบความรู้ความสามารถจากการสอบข้อเขียนที่เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ทั้งหมด 150 คะแนนมีเนื้อหาดังนี้
   • ภาษาไทย 25 ข้อ
   • ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
   • คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ
   • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 25 ข้อ
   • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
   • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบออกเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 สอบว่ายน้ำ 25 เมตร ทำเวลาภายใน 30 วินาที
   วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร ทำเวลาภายใน 4 นาที 55 วินาที
   ถ้าสอบรอบที่ 1 ไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2
 • รอบที่ 2 ยืนกระโดดไกลได้ 180 เซนติเมตรหรือมากกว่า
  วิ่งเก็บของ ทำเวลาภายใน 13 วินาที
  วิ่งระยะสั้น 50 เมตร ทำเวลาภายใน 10 วินาที
 • การทดสอบตำรวจหญิงสายปราบปราม (ทั้งกองร้อยน้ำหวาน และพลร่มหญิง)
  • ทดสอบความรู้ความสามารถจากการสอบข้อเขียนที่เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ทั้งหมด 150 คะแนน มีเนื้อหาดังนี้
   • ภาษาไทย 20 ข้อ
   • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
   • คณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ
   • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 25 ข้อ
   • พ.ร.ฎ.46 และ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 15 ข้อ
   • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 25 ข้อ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบออกเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 สอบว่ายน้ำ 25 เมตร ทำเวลาภายใน 50 วินาที
   วิ่งระยะไกล 800 เมตร ทำเวลาภายใน 5 นาที
   ถ้าสอบรอบที่ 1 ไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2
  • รอบที่ 2 ยืนกระโดดไกลได้ 120 เซนติเมตรหรือมากกว่า
   วิ่งเก็บของ ทำเวลาภายใน 15 วินาที
   วิ่งระยะสั้น 50 เมตร ทำเวลาภายใน 13 วินาที

 

หลังจากทำการทดสอบตำรวจสายปราบปรามแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตโดยแพทย์ พร้อมกับสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติของผู้ที่สมัคร

น้อง ๆ คนไหนคงสงสัยว่าข้อสอบตำรวจปราบปรามเป็นอย่างไร อยากเห็นตัวอย่างข้อสอบเก่า สามารถคลิกดูได้ที่ แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม เรามีข้อสอบเก่ารวบรวมไว้ให้น้อง ๆ ได้ลองทำเบื้องต้นแล้ว

อยากเป็นตำรวจปราบปราม วุฒิเท่านี้เป็นได้ไหม ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การสอบตำรวจปราบปรามนั้นมีเปิดให้สอบเข้าแข่งขันทุกปีและยังเปิดรับสมัครทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาดูกันว่ามีเงื่อนไขการสมัครอะไรบ้าง

 • เงื่อนไขการสอบตำรวจปราบปรามชาย
 1. เป็นเพศชายเท่านั้นและ มีอายุตั้งแต่ 18 – 27 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย
 2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 3. มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป และมีสายตาปกติ
 • เงื่อนไขเบื้องต้นในการสอบตำรวจหญิงสายปราบปราม (ทั้งกองร้อยน้ำหวาน และพลร่มหญิง)
 1. เป็นเพศหญิงเท่านั้น และ มีอายุ 18 – 30 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย
 2. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 3. มีส่วนสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไปและมีสายตาปกติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตำรวจหญิงสายปราบปราม

การสอบตำรวจปราบปรามทั้งชายและหญิงนั้นไม่ได้มีการกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้ขอแค่มีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ก็สามารถสมัครได้ วุฒิการศึกษาที่เข้าเกณฑ์มีดังนี้

 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
 • อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 • วุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เงินเดือนของตำรวจปราบปราม

หลังจากที่สอบเข้าเป็นตำรวจปราบปรามได้เรียบร้อยจะได้รับเงินเดือนตามนี้ ช่วงที่เป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ จะได้รับเงินเดือนที่ 3,070 บาท และหลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ สิบตำรวจตรี จะได้รับเงินเดือนที่ 10,760 บาท ตอนทำงานจะได้ ค่าครองชีพ 2000 บาทกับเงินประจำตำแหน่งสาย 3000-10,000 บาทอีกด้วย รวมเป็น 15,760 – 22,760 บาท

จากการที่เป็นข้าราชการยังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเป็น ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี พันตำรวจโท และ พันตำรวจเอก ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 6,470 – 58,390 บาท

คุณสมบัติที่ดีของตำรวจปราบปรามควรเป็นอย่างไร

การปฏิบัติทำงานของตำรวจปราบปรามที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีความละเอียด รอบคอบ และใส่ใจในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และประชาชน
 • เป็นคนช่างสังเกตและสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • ควรติดตามข่าวสารประจำวัน
 • มีอัธยาศัยที่ดีต่อเพื่อนตำรวจ หัวหน้าและประชาชน
 • ควรออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อที่จะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

อยากสอบติดตำรวจปราบปราม เริ่มติวเลยตอนนี้ได้เปรียบก่อนใคร

การสอบตำรวจปราบปรามนั้นจำเป็นจะต้องทบทวนและศึกษาหลายวิชาไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี และยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ “พ.ร.ฎ.46” ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ไม่เหมือนกับข้อสอบตำรวจสายอื่นๆ

น้อง ๆ ที่สนใจอยากปรึกษาติวสอบเพื่อเสริมความมั่นใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ติวสอบตํารวจปราบปราม พี่ ๆ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมให้คำตอบที่จะช่วยที่ให้สอบผ่านได้อย่างมั่นใจ หรือถ้าสนใจอยากลองดูตำรวจสายอื่น ๆ นอกจากสายปราบปรามแล้วเราก็ยังมีคอร์สเรียนสายอื่นๆ ให้บริการอีกด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่าง

Top