กองร้อยน้ำหวาน คือใคร ทำหน้าที่อะไร สมัครสอบอย่างไร

กองร้อยน้ำหวาน คือใคร ทำหน้าที่อะไร สมัครสอบอย่างไร

อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และใครๆ ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นแต่ตำรวจผู้ชายกันในสังคม ทำให้หลายๆ คนอาจไม่ทราบกันว่าความจริงแล้วมีหน่วยตำรวจหญิงที่มีชื่อเรียกว่า “กองร้อยน้ำหวาน” ด้วยเช่นกัน

โดยกองร้อยน้ำหวานจะเป็นตำรวจหญิงที่มีรหัสในการเรียกภายในหน่วยงานว่า “นพมาศ” และมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมความสงบในสังคมตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม ซึ่งการจะเป็น กองร้อยน้ำหวานได้ต้องสอบประเมินความรู้ ความสามารถเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยวันนี้ทาง GovEntrance Police จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกองร้อยน้ำหวาน กองร้อยน้ําหวานทําหน้าที่อะไร? กองร้อยน้ําหวานสอบอะไรบ้าง? หาคำตอบได้ที่บทความนี้

กองร้อยน้ำหวาน คือ

กองร้อยน้ำหวาน คือ ตำรวจหญิงสายปราบปรามที่คอยป้องกัน ดูแล และควบคุมความสงบในสังคม โดยมีสังกัดอารักขาควบคุมฝูงชนภายใต้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในบางกรณีกองร้อยน้ำหวานอาจต้องมีส่วนร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่บางหน้าที่ เช่น การคัดกรองจุดสำคัญบางจุด การแข่งกีฬา เป็นต้น

โดยผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกกองร้อยน้ำหวานหากผ่านการทดสอบ และได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการบรรจุในยศ ส.ต.ต หญิง

แม้จะเป็นตำรวจหญิงที่ฝึกหนัก และต้องมีความอดทน แต่เงินเดือน และสวัสดิการของกองร้อยน้ำหวานคุ้มค่ากับความพยายาม เพราะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลสำหรับตัวเอง พ่อ แม่ และหอพักรองรับให้พักอาศัย นอกจากนั้นยังได้รับเงินในตำแหน่งปราบเป็นจำนวน 3,000 บาท

หน้าที่ของกองร้อยน้ำหวาน

หลายคนที่สนใจในตำแหน่งกองร้อยน้ำหวาน และอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง วันนี้เราได้สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของกองร้อยน้ำหวานไว้ ดังนี้

 1. ควบคุมความสงบ และดูแลความสะดวกของฝูงชน
 2. อารักขารักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
 3. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกับสถานีตำรวจ
 4. ร่วมรักษาความปลอดภัยในงานต่างๆ เช่น งานกีฬา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากนี้ตามความเหมาะสม

การสมัครกองร้อยน้ำหวาน

การสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย. ของทุกปี นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการของตำแหน่งอื่นๆ ในกลุ่มงานที่เปิดรับสมัคร

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ สอบตำรวจหญิง ช่วงไหน เตรียมตัวอย่างไรดี

สมัครสอบกองร้อยน้ำหวาน

กองร้อยน้ำหวานต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบเข้ากองร้อยน้ําหวานจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 รอบ คือ การสอบข้อเขียนแบบปรนัยจำนวน 150 ข้อ และการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยตัวอย่างวิชาที่สอบ ได้แก่

วิชาที่สอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีทั้งหมด 150 ข้อ ทั้งหมด 150 คะแนน

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ
 • ภาษาไทย 20 ข้อ
 • คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 25 ข้อ
 • กฎหมาย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารจัดการบ้านเมือง 15 ข้อ

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 • วิ่งระยะสั้น 50 เมตร ภายในเวลา 13 วินาที
 • วิ่งระยะไกล 800 เมตร ภายในเวลา 5 นาที
 • วิ่งเก็บของระยะทาง 10 เมตร ภายในเวลา 15 วินาที
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร ภายในเวลา 50 วินาที
 • ยืนกระโดดไกล ไม่น้อยไปกว่า 120 เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจ และมีความต้องการสอบคัดเลือกในตำแหน่งกองร้อยน้ำหวานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : แนวข้อสอบตำรวจ

จะเป็นกองร้อยน้ำหวานต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติของตำรวจหญิงสายปราบปรามอย่างกองร้อยน้ำหวานถือได้ว่ามีคุณสมบัติไม่ต่างจากอาชีพตำรวจทั่วไปมากนัก โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกกองร้อยน้ำหวานจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เพศกำเนิดเป็นเพศหญิง
 2. ระดับวุฒิการศึกษาในระดับม.6 , ปวช. โดยเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 3. ค่า BMI ไม่เกิน 35
 4. มีความสูงอย่างน้อย 160 เซนติเมตร
 5. อายุระหว่าง 18-27 ปี
 6. สายตาปกติ และไม่มีภาวะตาบอดสี
 7. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 8. ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ยกเว้นรอยสักภายในร่มผ้าขนาดเล็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 9. สามารถว่ายน้ำ 25 เมตร ในเวลาไม่เกิน 50 วินาที
 10. สามารถวิ่งในระยะ 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที
 11. สามารถวิ่งเก็บของในระยะทาง 10 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที
 12. สามารถวิ่งในระยะทาง 50 เมตร ไม่เกิน 13 วินาที

กองร้อยน้ำหวานทรงผมทรงอะไร ต้องตัดผมไหม

สำหรับเรื่องทรงผมของกองร้อยน้ำหวานเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย และคาใจกันมากๆ เลยทีเดียวว่าจำเป็นต้องตัดผมไหม หากต้องตัดผมจะต้องตัดทรงอะไร? เรามักจะเห็นกองร้อยน้ำหวานหลายคนมีทรงผมสั้น หรือรองทรงแบบทรงผมผู้ชาย สาเหตุที่มีทรงผมแบบนี้เพื่อให้มีความทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว เรียบร้อยต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้น แต่กองร้อยน้ำหวานบางคนก็ไม่ไว้ผมสั้นกัน บางคนไว้ผมยาว ซึ่งก็ต้องเก็บผมให้เรียบร้อย

อย่างที่ทราบกันดีว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความรับผิดชอบ และยังทำให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น เพราะกองร้อยน้ำหวานเป็นตำรวจหญิงปราบปรามที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และความอดทน ซึ่งหากเรามีความฝันที่อยากจะเป็นตำรวจหญิง และมุ่งมั่นตั้งใจย่อมเป็นไปได้ แต่หากใครมีความต้องการอยากจะเป็นตำรวจหญิง และต้องการคำปรึกษาในการเตรียมตัวสอบตำรวจ หรือมีความสนใจติวสอบตำรวจ สามารถติดต่อเราทางเพจเฟซบุ๊ก GovEntPolice ได้เลย

Top