ตำรวจสืบสวนคือใคร ถ้าอยากเป็นต้องทำยังไง เจาะลึกทุกข้อมูลที่ควรรู้!

ตำรวจสืบสวนคือใคร ถ้าอยากเป็นต้องทำยังไง เจาะลึกทุกข้อมูลที่ควรรู้!

ตำรวจสืบสวนเป็นหนึ่งในอาชีพที่คนหลายใฝ่ฝัน แต่ก็มีคนส่วนใหญ่สงสัยว่าตำรวจสืบสวนมีความเป็นมา และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง เรามาทำความรู้จักอาชีพนี้ไปพร้อมๆ กันเลย

ตำรวจสืบสวนคือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ตำรวจสืบสวน คือตำรวจที่ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน มีหน้าที่เก็บหาหลักฐาน พยาน วิเคราะห์ หรือสืบหารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดให้ได้มากที่สุด แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะทราบรายละเอียดข้อผู้ที่กระทำความผิดเพื่อนำไปพิจารณาประกอบคดีทางอาญา 

สอบสวนพยานเพื่อส่งเป็นรายงานเก็บหลักฐาน รวมไปถึงการป้องกันการอาชญากรรมที่เกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย หากใครที่ชอบความถูกต้อง และไม่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดหรืออารมณ์ของตัวเอง อาชีพตำรวจสืบสวนก็นับว่าเป็นอาชีพทที่เหมาะกับเรามากๆ 

รูปแบบการทำงานของตำรวจสืบสวน

การทำงานของตำรวจสืบสวน มีรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีการเดินทางไปตรวจแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ เรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์เบื้องหน้าได้ มีความใจเย็นอดทนสูง สามารถใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยและเหยื่อ 

สามารถวิเคราะห์วาจาสำนวนได้เก่ง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานที่มีความเสี่ยงได้เนื่องจากต้องออกพื้นที่ในการทำงานเพื่อตรวจตรา

อยากเป็นตำรวจสืบสวนเรียนอะไรดี ต้องสอบอะไรบ้าง

หากผู้อ่านสนใจอยากเรียนตำรวจสืบสวนควรเรียนจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่บทความ อยากเป็นตำรวจต้องจบอะไร?

เงินเดือนตำรวจสืบสวนดีไหม ได้เดือนละเท่าไหร่

เงินเดือนตำรวจสืบสวนเริ่มต้นที่ 9,000 บาทต่อเดือน และสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตำรวจอื่นๆ ได้ที่บทความ เงินเดือนตำรวจ

กิจวัตรประจำวันของตำรวจสืบสวน

กิจวัตรตำรวจสืบสวน

ทุกคนคงสงสัยว่าในแต่ละวันตำรวจสอบสวนมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้าง วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับ ในแต่ละวันตำรวจสืบสวนทำหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากการเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ รักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุให้คงเดิมเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์หลักฐาน เก็บหลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงจากพยาน ผู้ร้องเรียน 

และผู้ถูกกล่าวหา บันทึกความคืบหน้าของการสืบสวน และสุดท้ายให้คำเบิกความของพยานในชั้นศาลที่เป็นข้อเท็จจริงของการสืบสวน

ทักษะที่ควรมีเมื่อประกอบอาชีพตำรวจสืบสวน

การที่จะเป็นอาชีพตำรวจรวบสืบสวน เราควรมีทักษะ ดังนี้ 

 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตำรวจสืบสวนควรมีตรรกะหรือเหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเบื้องหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น
 2. การพูด ตำรวจสืบสวนควรพูดจาฉะฉาน เพื่อส่งสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
 3. การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ตำรวจสืบสวนต้องสามารถเข้าใจผู้ก่อเหตุว่าเพราะเหตุใดเข้าจึงทำแบบนี้ พวกเขาแสดงท่าทางอย่างนั้นเพราะเหตุใด
 4. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ตำรวจสืบสวนควรมีทักษะในการแก้ไขปัญาหาที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
 5. การอ่านจับใจความ ตำรวจสืบสวนต้องทำความเข้าใจและจับใจความของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ และข้อสุดท้าย การเรียนรู้เชิงประยุกต์ ตำรวจสืบสวนต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในสังคมกับทุกๆ เรื่องเพื่อที่จะเข้าใจ และนำมาแก้ไขปัญหาการทำงานได้ถูกต้อง

เตรียมตัวสอบเป็นตรวจสืบสวนทำอย่างไรดี

ในการเตรียมตัวสอบเป็นตำรวจสืบสวนไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก่อนที่เราจะเป็นตำรวจสอบสวนได้เราต้องมีความรู้ด้านต่างๆ ก่อน

 1. ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในที่สาธารณะ เราควรศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาสภาพแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ เพื่อที่จะได้จัดการและเตรียมแผนฉุกเฉินในอนาคต
 2. กฎหมาย และการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ เพราะว่ากฎหมายเป็นที่สำคัญสำหรับทุกคน
 3. จิตวิทยา ตำรวจสืบสวนนั้นควรมีทักษะความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อที่จะเข้าใจผู้คนว่าแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการแสดงออกด้วยท่าทีหรือบุคลิกก็ย่อมที่จะแตกต่างกัน
 4. การศึกษา และการฝึกอบรม การที่จะเตรียมตัวสอบเป็นตำรวจสืบสวนนั้น เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมการสอนเพื่อที่จะวัดประเมินผลจากการสอน
 5. ภาษาไทย ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาแม่ของเรา เราทุกคนควรที่จะรักษาภาษาไทยไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต ตำรวจสืบสวนเองก็ต้องมีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาไทย รวมถึงการสะกดคำ, หลักการเขียน และไวยากรณ์ของภาษาไทย สามารถเข้าใจ และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
 6. การบริหารงานเอกสาร และธุรการ ตำรวจสอบสวนต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานอกสารและระบบธุรการ เช่น การพิสูจน์อักษร หรือการจัดเอกสารการจดบันทึกประชุม เพื่อที่จะง่ายต่อการค้นหาเอกสาร และวิเคราะห์คดีที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

สรุป

ตำรวจสืบสวนยังคงเป็นอาชีพที่สำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา อาชีพนี้คอยช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน พวกเราชาวไทยควรภูมิใจที่มีอาชีพนี้คอยดูแลรับใช้ประชาชน 

การทำงานของตำรวจสืบสวนมีกระบวนการขั้นตอนที่ละเอียดและเนี้ยบ การที่จะเป็นตำรวจสืบสวนนั้นต้องมีความอดทนสูง สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ไว เพราะตำรวจสืบสวนจะต้องเจอเคสที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การปรับตัวและมีไหวพริบที่ดีก็ถือเป็นข้อได้เปรียบของการเป็นตำรวจสืบสวน

หากนักเรียนคนใดสนใจอยากปรึกษา หรือสนใจติวสอบอาชีพตำรวจสืบสวน สามารถติดต่อได้ที่ 098-632-4454 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: GovEntrance Police ติวสอบตำรวจเลยครับ

Top