ตำรวจท่องเที่ยวคือใคร มีหน้าที่อะไร อยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวเริ่มต้นยังไง

ตำรวจท่องเที่ยวคือใคร ? มีหน้าที่อะไร อยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวเริ่มต้นยังไง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ และก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีการจัด ตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่ง และแน่นอนตำรวจที่ทำงานให้กับหน่วยงานนี้จะเน้นความรับผิดชอบไปที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นหลัก 

โดยเราจะเรียกตำรวจในสายนี้ว่า “ ตำรวจท่องเที่ยว “ นั่นเอง สำหรับคนที่มีความสนใจในสายอาชีพนี้ และตั้งเป้าที่อยากจะเป็นตำรวจท่องเที่ยว ก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ พันธกิจต่างๆ และรายละเอียดนั้น มาหาคำตอบกันจากบทความนี้

ตำรวจท่องเที่ยว ก็คือตำรวจ ที่ต้องป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด รักษาความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยของประชาชน โดยมีหน้าที่หลักคือ การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อให้

นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย

ตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่อะไรบ้าง

ตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด
 • ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
 • มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
 • ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
 • ให้ความปลอดภัย และให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ย่วข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวต้องทำอย่างไร

การจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนั้น อย่างแรกก็คือต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 และอายุต้องอยู่ในเกณฑ์

18-35 ปี จากนั้นก็ให้มองหาสถาบันติวสอบเข้าเป็นตำรวจในสายงานที่สนใจ และสำหรับคนที่สนใจจะเป็น

ตำรวจท่องเที่ยวนั้น สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ อยากเป็นตำรวจ

อยากเป็นตำรวจท่องเที่ยว ต้องทำอย่างไร

เงินเดือนตำรวจท่องเที่ยวดีไหม

เงินเดือนตำรวจสายท่องเที่ยวนั้นมีการปรับปรุงตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดปี 2565 และโดยปกติจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม และอาชีพราชการตำรวจนั้นถือว่ามั่นคงมาก ๆ

 

เงินเดือนตำรวจและสวัสดิการอื่น ๆ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ก็นับว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่าย สำหรับนายสิบตำรวจตรี สังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เงินเดือนเริ่มต้นที่ 8,610 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพและอื่น ๆ ) และเมื่อทำงานครบ 4 ปี ก็สามารถย้ายไปทำงานตำแหน่งอื่นได้

เครื่องแบบการแต่งกายของตำรวจท่องเที่ยว

ล่าสุดมีคำสั่งกำหนดเครื่องแบบสนามแบบไม่ปล่อยเอวสำหรับการปฏิบัติราชการสนามของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดังนี้

 • หมวยทรงอ่อนสักหลาดสีดำ มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กทำด้วยโลหะสีเงินหรือปักด้วยไหมหรือด้ายหรือวัตถุเทียมไหมหรือด้ายสีขาว มีอาร์มรองรับตราหน้าหมวกทำด้วยผ้าสีน้ำเงิน
 • เสื้อเชิ้ตคอแบะสีน้ำเงินเข้มแบบไม่ปล่อยเอว คอแบะออก ที่แนวอกมีดุม 5 ดุม แขนยาวทรงกระบอก มีหรือไม่มีดุมรัดที่ปลายแขน มีกระเป๋าบนข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมมีฝาปิดขัดดุมข้างละ 1 ดุม และให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
 • กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีน้ำเงินเข้ม กระเป๋าเจาะด้านข้างข้างละ 1 กระเป๋า และกระเป๋าเจาะด้านหลังข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังมีฝาปิดติดดุม และมีกระเป๋าย่ามข้างขาซ้ายและขาขวาเหนือเข่าข้างละ 1 กระเป๋า
 • เข็มขัดด้ายถักสีดำ กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปพระแสงดาบเขนและโล่ดุนนูนอยู่กึ่งกลาง
 • รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีส้น ไม่มีลวดลาย และให้ใช้ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

อุปกรณ์คู่ใจตำรวจท่องเที่ยว

สำหรับตำรวจท่องเที่ยวนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวสังกัดแผนกใด

 • หากเป็นตำรวจท่องเที่ยวสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ก็จะมีอุปกรณ์คู่ใจ เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
 • หากเป็นตำรวจท่องเที่ยวทางน้ำ  ก็จะมีสกู๊ตเตอร์ เพื่อคอยตรวจเช็คความปลอดภัย
 • หากเป็นตำรวจท่องเที่ยว ก็ควรจะมีชุดเครื่องมือการอยู่รอดกล่องสมบัติแบบพกพา , อุปกรณ์ฉุกเฉิน SOS กล่องเครื่องมือกลางแจ้ง ที่เหมาะจะมีไว้เพื่อคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาตั้งแคมป์กลางแจ้งผจญภัย การปีนเขา การปั่นจักรยาน เป็นต้น

โดยทั่วไป ตำรวจท่องเที่ยวก็จะมีอุปกรณ์คู่ใจ เหมือน ๆ กับตำรวจทั่ว ๆ ไป ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พันธกิจสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว

พันธกิจสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว คือ บังคับใช้กฎหมาย ปฎิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชน

พันธกิจของตำรวจท่องเที่ยว พอจะจำแนกแจกแจงออกได้ดังนี้

 • ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้บริการ ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
 • ป้องกัน ปราบปรามอาชญกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทำของชาวต่างชาติที่แฝงตัวมาในลักษณะของนักท่องเที่ยว
 • กำจัด ต่อต้าน ระงับ ยับยั้ง ควบคุม ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด

ตำรวจท่องเที่ยวต่างจากตำรวจอื่นๆอย่างไร

อาชีพตำรวจท่องเที่ยวนั้นมีอำนาจหน้าที่ที่เหมือนกับตำรวจหน่วยอื่น ๆ เพียงแต่มีจุดเด่น ในด้านการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของตำรวจท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีอำนาจหน้าที่ในด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย และตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว, พ.ร.บ. ยาเสพติด, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ฯลฯ

ความเป็นมาของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งขาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยยกฐานะจากเดิม คือ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 

เนื่องจากโดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีตำรวจท่องเที่ยวคอยทำหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

โครงสร้างของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คือ

 • กองบังคับการอำนวยการ คอยดูแลทั้ง 3 หน่วยของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ดูแลงานธุรการ และงานสืบสวน กทม. และ จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ดูแลงานธุรการ และงานสืบสวนในส่วนของจังหวัดในภาคอีสาน
 • กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ดูแลงานธุรการ และงานสืบสวนในส่วนของจังหวัดในภาคตะวันตกและภาคใต้

สรุป

คนที่สนใจอยากเป็นตำรวจท่องเที่ยว เราแนะนำให้เข้าติวสอบนายสิบตำรวจได้ที่ GovEntrance เพื่อเลือกเรียนได้ตามสายงานที่ต้องการ มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุก ๆ คอร์ส  และผู้สมัครจะได้รับเอกสารคู่มือเนื้อหา สรุปแนวข้อสอบ จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 098-632-4454 

Top